Międzynarodowy sukces młodych wynalazców

Międzynarodowy sukces młodych wynalazców

Zwycięzcy IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską przywieźli pięć medali i dwa wyróżnienia z 47. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie.

 Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej został nagrodzony srebrnym medalem. Jest współtwórcą urządzenia do badania momentów oporowych łożysk stożkowych oraz powiązanych z nim rozwiązań (współtwórcy: prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, inż. Ryszard Domagalski, inż. Henryk Łomża, mgr inż. Ryszard Łuszczak, inż. Krzysztof Miśkiewicz).

Drugi srebrny medal powędrował do Julii Radwan-Pragłowska z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki za rozwiązanie o nazwie „Biodegradowalne nanokompozyty chitozan/poli(asparaginian sodu)/Fe3O4 o właściwościach ferrimagnetycznych” (współtwórcy: Łukasz Janus, dr inż. Marek Piątkowski).

Jako trzeci, srebrny medal otrzymał Michał Kwiatkowski Politechniki Lubelskiej, który wraz z zespołem współtwórców opracował plazmę niskotemperaturową na potrzeby rolnictwa i przemysłu spożywczego (współtwórcy: Piotr Terebun, dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. Politechniki Lubelskiej, dr inż. Jarosław Diatczyk, dr hab. Agnieszka Sujak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego, dr inż. Agnieszka Starek, dr Marek Kopacki, dr Barbara Chudzik, prof. dr hab. Dariusz Andrejko, dr Agnieszka Sagan).

Ewa Kozłowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu otrzymała brązowy medal za cykl 26 wynalazków dotyczących uzyskiwania w wyniku biotransformacji związków steroidowych o wysokim potencjale terapeutycznym (współtwórcy: Monika Dymarska, Monika Urbaniak, Jakub Grzeszczuk, Natalia Hoc, Jordan Sycz, Patryk Kownacki, Iga Franczak, Agata Matera, dr hab. Tomasz Janeczko, dr inż. Anna Kancelista, dr hab. Łukasz Stępień, dr hab. Edyta Kostrzewa-Susłow, dr Regina Stempniewicz, dr Michał Oskiera, prof. dr hab. inż. Elżbieta Pląskowska). Otrzymała ona także nagrodę specjalną Special Award for Innovation przyznaną przez King Abdulaziz University

Michał Pielka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach otrzymał brązowym medalem – za układ do monitorowania funkcji lokomotorycznych organizmu i/lub czynności oddechowych i/lub pulsu wraz ze sposobem transmisji rozgłoszeniowej dla nadajników Bluetooth Low Energy (współtwórcy: dr Paweł Janik, dr Małgorzata Janik). Otrzymał on dodatkowo nagrodę specjalną Thailand Award for the Best International Invention od National Research Council of Thailand.

Laureaci Konkursu Student-Wynalazca prezentowali swoje rozwiązania i uczestniczyli
w seminarium w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pt. Intellectual Property for Polish Inventors oraz w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Podczas wystawy
z Laureatami konkursu spotkał się Pan Zbigniew Czech Ambasador Nadzwyczajny
i Pełnomocny RP, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie
. Wyraził swoje uznanie dla prezentowanych rozwiązań. Pogratulował dotychczasowych sukcesów i życzył kolejnych, zwłaszcza związanych z komercjalizacją nagrodzonych rozwiązań.

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Genewie jest największą i najbardziej prestiżową wystawą wynalazków w Europie odwiedzaną przez ponad 30.000 osób ze wszystkich 5 kontynentów. Każdego roku wynalazcy z całego świata prezentują swoje innowacyjne rozwiązania. Wystawa jest przestrzenią do spotkania wynalazców z przedstawicielami biznesu i firm przemysłowych, okazją do wymiany doświadczeń, podjęcia rozmów na temat wdrożenia na rynek nowych pomysłów, a nawet podpisania umowy o komercjalizacji. Podczas wystawy każde prezentowane rozwiązanie podlega ocenie przez międzynarodowe jury, które najlepsze rozwiązania nagradza medalami.

W czerwcu odbędzie się uroczyste podsumowanie IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.