Miejsca w akademikach dla studentów

Miejsca w akademikach dla studentów

DS. 1 Filon, DS. 6 Mimoza oraz DS. 7 Proton dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej:


Procedura przyznawania miejsc w akademikach dla studentów na rok akademicki  2022/23::

  • Wniosek o przyznanie miejsca w akademiku należy wypełnić i zatwierdzić w programie USOS w formie elektronicznej online.
  • We wniosku należy wybrać co najmniej 2 akademiki, daje to możliwość przydziału w przypadku braku miejsc w preferowanym akademiku.
  • ZATWIERDZONY wniosek student powinien potwierdzić drogą mailową u kierowniczki akademika, w który zamieszkiwał  w roku akademickim 2021/22.
  • Adresy poczty elektronicznej dostępne na stronie PŚk w zakładce Domy Studenckie.
  • Studenci, którzy w roku akademickim 2021/22  nie mieszkali  w akademiku PŚk – wypełniają i zatwierdzają wniosek w programie USOS i potwierdzają drogą mailową u kierowniczki akademika, w którym chcieliby otrzymać miejsce.
  • Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2022 roku – (NIE DOTYCZY KANDYDATÓW NA STUDIA).
  • Decyzję o przyznanym miejscu  w akademiku student otrzyma do 22 lipca 2022 r. w programie USOS.
  • Od decyzji studentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy  kierować do Prorektora d.s. studenckich i dydaktyki za pośrednictwem Działu Dydaktyki Spraw Studenckich przez pocztę elektroniczną.

Procedura składania wniosków i  przyznawania miejsc dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademicki 2022/2023 zostanie podana w terminie późniejszym.