Dyplomy rozdane

Dyplomy rozdane

Znamy nazwiska laureatów Konkursu na najlepszą pracę dyplomową – przedsięwzięcia realizowanego po raz trzeci przez Politechnikę Świętokrzyską oraz Kielecki Park Technologiczny.

Konkurs jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Przedsiębiorcy mogą zyskać innowacyjne rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie ich firm i pomogą im zmierzyć się z wyzwaniami branż, w których funkcjonują. Wypracowane przez uczestników pomysły pomogą im również rozwiązać konkretne problemy. Zarówno Politechnice Świętokrzyskiej, jak i KPT zależało na tym, by usprawnić transfer wiedzy akademickiej do świata biznesu oraz podnieść kompetencje zawodowe absolwentów.

Prace były ocenianie w 13 dziedzinach od informatyki po inżynierię środowiska i transport. W sumie na konkurs wpłynęło ich 89. Konkurs dotyczył obronionych w roku akademickim 2018/1019 oraz 2019/2020 prac inżynierskich, licencjackich  i magisterskich.

Akademickie Centrum Kariery i Kielecki Park Technologiczny pełnią rolę łącznika pomiędzy nauką i biznesem. Realizują szereg działań i projektów, zachęcając młodych ludzi do udziału w nich. Instytucjom zależy, aby zdobywali oni odpowiednie kompetencje dostosowane do potrzeb przedsiębiorców. W ten sposób rośnie konkurencyjność naszej lokalnej gospodarki. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż tego typu przedsięwzięcia umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z potencjalnym pracownikiem.

Do współpracy zaproszeni zostali partnerzy – znane w regionie przedsiębiorstwa z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją, które dla autorów najlepszych prac oferują nagrody finansowe. Nagroda główna dla laureata danego obszaru to 2 000 zł. Każda z zaangażowanych firm oceniała prace z punktu widzenia praktyka, a tym samym określała stopień przygotowania młodego człowieka do rozpoczęcia drogi zawodowej. Prace analizowane były pod względem sposobu rozwiązania problemu, przydatności praktycznej, powiązania z aktualnymi problemami gospodarki kraju, regionu lub uczelni.

W konkursie wzięli udział absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej, wydziałów:

 • Wydział Budownictwa i Architektury
 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
 • Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Konkurs podzielono na obszary:

 1. Architektura – partner Terra Group Pracownia Architektoniczna
 2. Automatyka – partner IT Control
 3. Budownictwo drogowe i mostowe – partner Strabag
 4. Budownictwo ogólne – partner Mostostal
 5. Ekonomia – partner Bank Pekao
 6. Elektrotechnika i elektronika – partner DüRR
 7. Geodezja – partner Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
 8. Informatyka – partner Transition Technologies PSC
 9. Inżynieria danych – partner Infover
 10. Inżynieria produkcji – partner Wost
 11. Inżynieria środowiska i OZE – partner Zio-Max
 12. Mechanika i budowa maszyn – partner MAN BUS
 13. Transport i logistyka – partner KH-Kipper

Laureaci tegorocznej edycji

Dawid Zemsta

architektura

Tera Group Pracownia Architektoniczna

tytuł pracy

Dom seniora w aspekcie projektowania zrównoważonego w Leszczynach

promotor

dr hab. inż. architekt Joanna Gil-Mastalerczyk, prof. PŚk

Szczepan Kostecki

automatyka

It Control

tytuł pracy

Projekt systemu mapowania otoczenia oraz planowania ruchu robota mobilnego

promotor

dr hab. inż. Paweł Łaski, prof. PŚk

Jakub Krasowski

budownictwo drogowe i mostowe

STRABAG

tytuł pracy

Propozycja typowych konstrukcji górnych warstw nawierzchni podatnych z podbudową mieszanki wykonanej w technologii recyklingu na zimno

promotor

dr inż. Przemysław Buczyński

Kinga Saternus
Przemysław Saternus

budownictwo ogólne

Mostostal

tytuł pracy

Szkieletowy budynek wysoki

promotor

dr hab. inż. Andrzej Szychowski, prof. PŚk

Klaudia Kucięba

Ekonomia

BANK PEKAO

tytuł pracy

Konsumpcjonizm a odpowiedzialne zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego

promotor

dr Tomasz Banasik

Norbert Kundera

Elektrotechnika i Elektronika

DüRR POLAND

tytuł pracy

Badania dokładności pozycjonowania robota typu Delta przy użyciu systemu wizyjnego

promotor

dr hab. inż. Paweł Łaski, prof. PŚk

Dominik Malinowski
Karol Gałka

Geodezja

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

tytuł pracy

Przestrzenny model stanowiska geologicznego Zachełmie ze skaningu TLS

promotor

dr Maciej Hajdukiewicz

Bartłomiej Pyk

informatyka

Transition Technologies PSC

tytuł pracy

Detekcja i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych – program komputerowy

promotor

dr hab. inż. Filip Rudziński, prof. PŚk

Sandra Kuc

Inżynieria Danych

INFOVER

tytuł pracy

Opracowanie i implementacja algorytmu wspomagającego decyzję zastosowanego w mobilnej aplikacji służącej do planowania ślubów i wesel.

promotor

dr inż. Karol Wieczorek

Ilona Cedro

inżynieria produkcji

WOST

tytuł pracy

Identyfikacja czynników decydujących o doskonaleniu w przemyśle spożywczym z wykorzystaniem sił Hoshin Kanri

promotor

prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski

Angelika Komór

Inżynieria Środowiska i OZE

ZIO-MAX

tytuł pracy

Koncpecja zbiórki odpadów komunalnych na terenie Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach

promotor

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk

Marcin Karpeta

Mechanika i Budowa Maszyn

MAN BUS

tytuł pracy

Ocena wytrzymałości konstrukcji chwytaka robota przemysłowego

promotor

dr hab. Ihor Rokach, prof. PŚk

Arkadiusz Jurecki

Transport i Logistyka

KH-KIPPER

tytuł pracy

Projekt autonomicznego pojazdu z kiprem

promotor

dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk