Pożegnanie

Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana profesora Krzysztofa Ludwinka

znakomitego specjalisty z zakresu elektrotechniki,

wspaniałego i szlachetnego człowieka, nauczyciela akademickiego,

wieloletniego pracownika Politechniki Świętokrzyskiej.

Zachowamy Pana Profesora we wdzięcznej pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Rektor, Senat, Dziekan, Rada Wydziału,
pracownicy Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
oraz społeczność akademicka Politechniki Świętokrzyskiej


Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 10.12.2020 r. o godz. 13.30
w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP ul. Smolaka w Kielcach
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Kostomłoty Drugie.