Naukowa elita

Naukowa elita

Prof. Tomasz Kozłowski dołączył do elitarnego grona polskich naukowców. 6 lutego w Pałacu Prezydenckim odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy akt nominacji profesorskiej.

Chciałbym, abyście przynieśli państwo do Polski nagrodę Nobla – zwrócił się prezydent Andrzej Duda do profesorów, którym wręczył akty nominacyjne.

Prezydent RP pogratulował profesorom „wejścia do  naukowej elity, nie tylko naszego kraju, ale i do elity światowej nauki”.  Dziękując za wysiłek, który naukowcy wkładają w badania, Prezydent prosił jednocześnie, by nigdy nie stracili wiary, że warto zaryzykować  i podważać utarte przekonania.

Zachęcał też nowo mianowanych profesorów, by u młodych ludzi „nigdy nie hamowali odwagi, (…) takiej naukowej śmiałości”. – Żebyście wręcz zachęcali ich do naukowej śmiałości, zachęcali ich do naukowej odwagi – mówił Prezydent.

 

Prof. Tomasz Kozłowski

Pochodzi ze Stopnicy koło Buska Zdroju. Uczęszczał do II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. W roku 1984 ukończył studia na Politechnice Krakowskiej. gdzie następnie uzyskał stopnie naukowe doktora (1988) i doktora habilitowanego (w 1997 w oparciu o pracę pt. Skład fazowy wody w gruntach spoistych poniżej 0 °C). 23 września 2017  otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Specjalizuje się w geotechnice, mechanice gruntów i fundamentowaniu, a także przemarzaniu gruntów budowlanych. Jego główne osiągnięcia naukowe dotyczą zastosowań kalorymetrii skaningowej oraz przemian fazowych wody w ośrodkach porowatych.

Od momentu uzyskaniu tytułu magistra zatrudniony na Politechnice Świętokrzyskiej, w 1998 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. Na PŚk kierował Katedrą Geotechniki i Inżynierii Wodnej. W kadencji 2008–2012 był prodziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W latach 2012–2016 sprawował funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. W 2016 wybrany na stanowisko prorektora Politechniki Świętokrzyskiej na kadencję 2016–2020.

Autor lub współautor 70 publikacji, w tym kilkunastu w czasopismach wyróżnionych na liście JCR („lista filadelfijska”). W 2015 w Wydawnictwie Naukowym PWN opublikował monografię pt. Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC, MDSC i QI-MDSC w badaniach układów woda-ił. Artykuły jego autorstwa doczekały się blisko 200 cytowań w czasopismach zagranicznych. Autor ponad 40 recenzji dla czasopism z listy filadelfijskiej. Kierownik 4 projektów badawczych nagrodzonych grantem; promotor 6 doktoratów; członek międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowych, w tym International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Soil Science Society of America oraz Komitetu Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej PAN. Trzykrotnie wybierany do Technical Committee TC216 “Frost Geotechnics” International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (2010-2013, 2013-2016, 2016-2019). Członek komitetów naukowych kilku konferencji międzynarodowych, ostatnio (2017) na 16th International Clay Conference w Granadzie, gdzie był pomysłodawcą i głównym konwenerem sesji „Clay-Water Interaction”.

Żonaty z Małgorzatą, syn Bartosz prowadzi własne biuro architektoniczne we Wrocławiu.

Jego zainteresowania pozanaukowe obejmują poezję (redaktor antologii „PHP wiersze”, wyd. Ruta, 2002), fotografię przyrodniczą i krajobrazu oraz własną twórczość muzyczną (posiada kanał na YouTube, na którym prezentuje kompozycje instrumentalne i piosenki swojego autorstwa).

 

Warszawa, 06.02.2018. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP