Nowe perspektywy współpracy

Nowe perspektywy współpracy

Polska Grupa Zbrojeniowa i Politechnika Świętokrzyska łączą siły. Współpraca ma zaowocować wspólnymi projektami badawczymi. Dziś obie strony podpisały umowę, która przed uczelnią i zbrojeniówką otwiera nowe perspektywy.

Tworzenie platformy do efektywnej współpracy pomiędzy przemysłem i środowiskiem naukowym to jeden z priorytetów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Nowoczesny przemysł potrzebuje innowacji i inwestycji w kadry. Bez tego silna pozycja na rynku międzynarodowym nie jest możliwa. PGZ liczy na potencjał polskich pracowników naukowych, inżynierów i projektantów. Chce, by sprzęt, który trafia do polskiej armii był oparty na polskiej myśli technologicznej. Umowa dotyczy również wspólnej organizacji staży i praktyk zawodowych w spółkach wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Porozumienie otwierają również perspektywę tworzenia nowych specjalności oraz nowych kierunków studiów wyższych.