Nowe władze PŚk

Nowe władze PŚk

Poznaliśmy nowych prorektorów i dziekanów Politechniki Świętokrzyskiej. 30 września 2020 r. Senat PŚk zaopiniował pozytywnie kandydatów zaproponowanych przez Rektora, prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Korubę.

„Przez następne cztery lata będę ściśle współpracował z nowymi władzami Uczelni realizując program wyborczy, który przedstawiłem jako kandydat na rektora. Bardzo ważne jest, aby osoby ze ścisłego kierownictwa zgadzały się z moją wizją rozwoju Politechniki” – mówi Prof. Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Na funkcje prorektorów Politechniki Świętokrzyskiej w kadencji 2020-2024 zostali powołani:

dr hab. inż. Izabela Krzysztofik, prof. PŚk do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Ogólnych

pracownik Katedry Technik Komputerowych i Uzbrojenia, Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej.

Główne obszary zainteresowań w działalności naukowej

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dynamiki układów mechanicznych, platform do obserwacji, poszukiwania i śledzenia obiektów, układów sterowania i stabilizacji, symulacji komputerowych oraz naprowadzania broni precyzyjnego rażenia.

prof. dr hab. Artur Maciąg do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki

pracownik Katedry Informatyki i Matematyki Stosowanej Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego.

Główne obszary zainteresowań w działalności naukowej

Zastosowania matematyki. Wykorzystanie funkcji Trefftza do rozwiązywania bezpośrednich i odwrotnych zagadnień opisywanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi.

dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Nauki i Rozwoju

profesor PŚk, pracownik Katedry Technologii Mechanicznej i Metrologii Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn.

Główne obszary zainteresowań w działalności naukowej

Metrologia wielkości geometrycznych. Metrologia powierzchni części maszyn, zastosowanie transformaty falkowej do oceny sygnałów pomiarowych struktury geometrycznej powierzchni, akredytacja i certyfikacja systemów zarządzania jakością.

prof. dr hab. inż. Marek Iwański do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Badań i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi

kierownik Katedry Inżynierii Komunikacyjnej Wydziału Budownictwa i Architektury.

Główne obszary zainteresowań w działalności naukowej

Do głównych obszarów zainteresowania w działalności naukowej należy zaliczyć technologie materiałów i nawierzchni drogowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania technologii asfaltu spienionego. Zakres dzałalności obejmuje też zagadnienia recyklingu głębokiego konstrukcji nawierzchni drogowych oraz technologie przyjazne dla środowiska takie jak mieszanki mineralno-asfaltowego na „ciepło” i „półciepło”.

Na funkcje dziekanów Politechniki Świętokrzyskiej w kadencji 2020-2024 zostali powołani:

dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn

profesor PŚk, pracownik Katedry Technologii Mechanicznej i Metrologii Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn.

Główne obszary zainteresowań w działalności naukowej

Modelowanie zjawisk zachodzących w trakcie ruchu napędów pneumatycznych, układy sterowania rozmytego serwonapędów elektropneumatycznych, badania symulacyjne opracowanych modeli i układów sterowania, projektowanie stanowisk doświadczalnych do weryfikacji wyników badań symulacyjnych, implementacja układów sterowania rozmytego do pracy w układach rzeczywistych za pomocą techniki szybkiego prototypowania sterowania i symulacji hardware-in-the-loop.

dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziaka, prof. PŚk do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

profesor PŚk pracownik Katedry Systemów Informatycznych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Główne obszary zainteresowań w działalności naukowej

Początkowo główne obszary zainteresowań naukowych obejmowały zagadnienia związane z testowaniem i diagnostyką systemów cyfrowych oraz z metodami projektowania systemów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem technologii FPGA. Wynikiem tych prac były oryginalne metody symulacji błędów oraz syntezy logicznej dla układów FPGA. Następnie prace te zostały ukierunkowane na metody kosyntezy sprzętowo-programowej systemów wbudowanych. Wynikiem tych prac były metody optymalizacji rozproszonych architektur systemów wbudowanych, w tym o architekturze sieci jednoukładowych. Tematyka prac obejmuje również metody syntezy energooszczędnych systemów wbudowanych. Kolejnym kierunkiem prac są architektury rozproszonych baz danych NoSQL oraz architektury aplikacji z zakresu Internetu rzeczy, w szczególności metody projektowania aplikacji internetowych czasu rzeczywistego. Tematyka badawcza obejmuje również zagadnienia sztucznej inteligencji w zakresie analityki Big Data oraz uczenia maszynowego. Tematyka ta dotyczy 3 aktualnie realizowanych grantów B+R.

dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury

pracownik Katedry Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych.

Główne obszary zainteresowań w działalności naukowej związane są z problematyką dotyczącą korozji naprężeniowej kompozytów i jej diagnostyki, zastosowaniu materiałów kompozytowych w budownictwie, ich trwałość i systemy diagnostyki bazujące na metodzie emisji akustycznej, zastosowanie analiz BIG DATA do tworzenia baz sygnałów wzorcowych rozpoznających procesy destrukcyjne w konstrukcjach struno- i kablobetonowych, żelbetowych, stalowych i z tworzyw sztucznych oraz projektowanie systemów bazujących na metodzie emisji akustycznej wykorzystywanych do oceny stanu technicznego sieci gazowych.

dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego

profesor PŚk, pracownik Katedry Inżynierii Produkcji Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego.

Dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, profesor uczelni, reprezentuje dyscyplinę inżynieria mechaniczna i prowadzi badania naukowe z zakresu mechaniki konstrukcji i optymalizacji konstrukcji. Publikuje głównie w języku angielskim, jest autorem wielu publikacji wydawanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych o zasięgu światowym. Wypromował dwoje doktorów nauk technicznych.

Odbywał staże naukowe w czołowych ośrodkach europejskich, w tym na Uniwersytecie w Pavii (Włochy), na Uniwersytecie Technicznym w Lyngby (Dania), na Uniwersytecie w Nancy (Francja) oraz w firmie SAMTECH w Liege (Belgia) zajmującej się oprogramowaniem w zakresie metody elementów skończonych. Bierze aktywny udział w pracach krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym m.in. Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji PAN. Był wieloletnim przewodniczącym Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

profesor, pracownik Katedry Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki.

Główne obszary zainteresowań w działalności naukowej

Zjawiska mrozowe w podłożu gruntowym; stan i przemiany fazowe wody w układzie woda-grunt; właściwości termiczne minerałów; termoporometria; kalorymetria skaningowa; spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego NMR; filtracja w gruntach słabo przepuszczalnych; zastosowanie iłów jako sorbentów w inżynierii środowiska.