O przemyśle kosmicznym

O przemyśle kosmicznym

O tym jak wygląda praca w przemyśle kosmicznym, studenci dowiedzieli się od przedstawicieli firmy SENER Polska. Było to kolejne spotkanie organizowane przez ACK w ramach „Akademii Absolwenta”. Miało ono przybliżyć studentom specyfikę pracy przy międzynarodowych misjach kosmicznych oraz wskazać praktyczne umiejętności potrzebne do pracy w tej branży.

Od 2012 roku działalność SENER Polska skupia się wyłącznie na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu inżynierii aerokosmicznej na potrzeby projektów ESA, NASA oraz ESO. Głównym obszarem specjalizacji jest inżynieria mechaniczna. Firma jest dostawcą naziemnych urządzeń wspomagających montaż i testy satelitów.