Artystyczne wyzwania

Artystyczne wyzwania

Kilkadziesiąt prac autorstwa studentów architektury można od dziś do końca stycznia oglądać w holu wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. To efekt wakacyjnych plenerów w Sandomierzu, Kazimierzy Wielkiej i Klimontowie. Podczas wernisażu wystawy pt.: „Studenckie Plenery 2019” zostały wyróżnione najlepsze dzieła malarskie wykonane w różnych technikach.

Przy okazji takich wydarzeń widać jak szczególne miejsce na uczelniach technicznych zajmują studenci architektury. Wasze wyjątkowe talenty humanistyczne łamią klasyczne spojrzenie na zawód inżyniera – powiedział Prof. Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej

W ramach tygodniowej wakacyjnej praktyki studenci pod kierunkiem pedagogów szkicowali, studiowali rysunkowo i malarsko wybrane obiekty architektoniczne.

Plenery są bardzo ważne dla studentów ponieważ jako przyszli architekci, muszą łączyć w sobie poczucie piękna, zamiłowanie do sztuki z cechami inżynierskimi – czyli muszą się też znać na budownictwie. Na plenerze wszystko mają w zasięgu ręki – powiedział Prof. Marek Iwański, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury.

W Sandomierzu pędzlem i ołówkiem studenci starali się uchwycić piękno przyrody i unikatowość zabytków. Na papier przenieśli charakterystyczne miejsca: kościół świętego Jakuba, Bramę Opatowską, Kamienicę Oleśnickich, Rynek, Katedrę także urokliwe kamieniczki oraz uliczki miasta.

W Klimontowie tematycznym zainteresowaniu młodych artystów były głownie: kościół  św. Jacka z przyległym klasztorem, barokowa kolegiata św. Józefa, a także stare kamienice, synagoga oraz panorama miasteczka.

W powiecie kazimierskim studenci skupili się na zabytkowych obiektach w miejscowościach: Czarnocin, Skalbmierz, Kolosy, Stradów, Topola, Cieszkowy, Sokolina.

Przeniesienie zajęć z pracowni w otwartą przestrzeń natury jest dla studentów nowym artystycznym wyzwaniem i nową przygodą. Tworzenie w plenerze buduje nowe formy widzenia przestrzeni, odmienne do tych tworzonych dotychczas w pracowni. Plener prowokuje studentów do określenia własnej artystycznej osobowości, jest ważnym czynnikiem ich rozwoju artystycznego, jest ważnym elementem dydaktycznym w toku studiów – podkreślał Prof. Waldemar Kozub, jeden z opiekunów młodych architektów.

Zajęcia plenerowe podsumowują czwarty semestralny cykl zająć z rysunku odręcznego z elementami malarstwa, dając studentom możliwość wykazania się nabytymi umiejętnościami oraz wrażliwością twórczą na postrzegany krajobraz kulturowy i przyrodę.

Celem pleneru jest kształcenie obserwacji struktur i form przestrzennych na zajęciach terenowych. Młodzi artyści posługując się różnymi technikami plastycznymi (akwarela, tempera, pastel, akryl, rysunek tuszem, ołówkiem, węglem) odkrywają swoją twórczą osobowość i świadomy wybór tematu.

Wyniki konkursu:

  • wyróżnienie Rektora Politechniki Świętokrzyskiej dla Natalii Usenko za zestaw prac malarskich i rysunkowych, wykonanych podczas pleneru w Klimontowie.
  • wyróżnienie Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury dla Roberty Kowalczyk za obraz w technice akrylu pt. „Jakubowe winnice”, wykonany podczas pleneru w Sandomierzu.
  • wyróżnienie Kierownika Katedry Architektury i Urbanistyki dla Kamili Grabowskiej za obraz w technice akwareli pt. „Kościół św. Józefa w zieleni”, wykonany podczas pleneru w Klimontowie