Opracowanie technologii obróbki i wykonanie części maszyn

Opracowanie technologii obróbki i wykonanie części maszyn

Słowa kluczowe

CAM, CAD, Technologia obróbki , Skrawanie, optymalizacji procesów obróbki, programowanie CNC

Opis

Zespół pracowników naukowych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach opracowuje technologię obróbki i wykonania części maszyn z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania NX CAD/CAM uwzględniając indywidualne potrzeby Zamawiającego. Opracowane przez nasz zespół technologie obróbki są optymalizowane pod względem wydajności i produktywności procesu obróbki mechanicznej. Laboratorium na wyposażeniu posiada pięcioosiowe i czteroosiowe centra frezarskie ze sterowaniem Heidenhain iTNC530 oraz centra tokarskie z osią Y i napędzanymi narzędziami na, których możliwe jest wytworzenie prototypów części maszyn w oparciu o opracowaną technologię obróbki.