Analiza zjawiska szybko zmiennego przy pomocy kamery szybkiej Digital Phantom V310

Analiza zjawiska szybko zmiennego przy pomocy kamery szybkiej Digital Phantom V310

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo pojazdów, kamera szybka, zjawiska szybkozmienne

Opis

Przy rozwoju technik obrazowania i wprowadzeniu na szeroką skalę fotografii cyfrowej oraz matryc o wysokiej rozdzielczości uzyskanie odpowiednio wysokiego tempa rejestracji obrazu poprawiło się tak bardzo, że w warunkach eksperymentalnych udaje się zarejestrować pięć bilionów klatek na sekundę, co pozwala na zarejestrowanie zjawiska trwającego 0,2 bilionowych części sekundy. Choć używane powszechnie kamery ultraszybkie i szybkie nie zbliżają się do takich rezultatów, to tempo ich działania bez problemu pozwala na nagrywanie bardzo szybko poruszających się przedmiotów. Przy użyciu odpowiedniego oprogramowania nagrywane filmy mogą być znacznie spowalniane i służyć do dokładnej analizy różnych zjawisk fizycznych. Kamery ultraszybkie są wykorzystywane w wielu branżach oraz obszarach badań. Korzysta się z nich powszechnie przy badaniu procesów spalania, dynamiki gazów i płynów, zjawisk występujących podczas cięcia i spawania, a także przy obserwowaniu odkształceń materiałów zachodzących przy dużych prędkościach, choćby podczas testów zderzeniowych. Często kamery ultraszybkie wykorzystuje w badaniach medycznych, a także obserwacjach biologicznych. Dziedziną, w której kamery ultraszybkie są niezbędne, będą badania nad silnikami, konstrukcjami lotniczymi i projektowanymi na potrzeby przemysłu kosmicznego oraz badania militarne.