Szkolenia z zakresu technologii druku 3D

Szkolenia z zakresu technologii druku 3D

Słowa kluczowe

DRUK 3D/4D, niekonwencjonalne technologie wytwarzania

Opis

Szkolenie obejmuje zajęcia dotyczące trzech technologii druku 3D:

  • selektywnego spiekania laserowego – SLS,
  • foto-utwardzania ciekłych żywic polimerowych – SLS
  • osadzania termoplastycznego tworzywa – PJM.

Zakres szkolenia dotyczy wprowadzenia do projektowania CAD, odpowiedniego zapisu i analizy plików stosowanych w druku 3D, a także pracę z oprogramowaniem służącym symulacji druku 3D. Ponadto przeprowadzone zostanie obszerne wprowadzenie w kwestie bezpieczeństwa użytkowania maszyn stosowanych w druku 3D w tym z proszków metali i tworzyw sztucznych. W ramach szkolenia analizie poddane zostaną parametry technologiczne procesu druku 3D, a także wykonane zostaną wydruku fizycznych modeli próbek technologią FDM, wraz z oceną ich jakości