Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana prof. dr. hab. Arkadiusza Płoskiego

wspaniałego i dobrego człowieka, wybitnego nauczyciela akademickiego,

wieloletniego pracownika Politechniki Świętokrzyskiej.

Zachowamy Pana Profesora we wdzięcznej pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Rektor, Senat, Dziekan, Rada Wydziału,
pracownicy Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
oraz społeczność akademicka Politechniki Świętokrzyskiej


Ostatnie pożegnanie Ś.P. Prof. Arkadiusza Płoskiego odbędzie się

 w dniu 23.02.2024 r. (piątek) o godz. 13:00

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. S. Żeromskiego (Aula Główna)
ul. Ściegiennego 15.