Plan zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim w rok akademickim 2020/2021

Plan zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim w rok akademickim 2020/2021

Prosimy o logowanie się na platformie edumeet (https://meet1.tu.kielce.pl/)zgodnie z planem zajęć poniżej.

Podobnie jak w poprzednim semestrze prosimy o logowanie się i przesyłanie aktywności fizycznych zgodnie z instrukcjami:

Zdalne nauczanie – zajęcia dydaktyczne

Filmy instruktażowe pracowników Centrum Sportu

Wysyłanie filmów zrealizowanych przez Studentów Politechniki Świętokrzyskiej do pracowników Centrum Sportu