Organizacja zajęć WF w semestrze letnim

Organizacja zajęć WF w semestrze letnim

Informujemy, że zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą się odbywać w formie zdalnej.

Zajęcia rozpoczynają się 22 lutego i będą realizowane zgodnie z aktualnym planem zajęć w semestrze letnim dostępnym na stronie internetowej http://plany.tu.kielce.pl/.

Zapisy do grup odbywają się w formie zdalnej na platformie meet:

https://meet1.tu.kielce.pl/, ncentrumsportu

Prosimy o punktualne łączenie się o z pracownikami Centrum Sportu zgodnie ze swoim planem zajęć.