Młodzi naukowcy nagrodzeni

Młodzi naukowcy nagrodzeni

Zdolni, kreatywni i bardzo utalentowani – tacy są laureaci konkursu „Młodzi naukowcy  – Kielce 2020” zorganizowanego przez Urząd Miasta. Spośród zgłoszonych prac dyplomowych, kapituła konkursowa wskazała autorów najlepszych z nich. Studenci otrzymali podziękowania, gratulacje i nagrody z rąk Prezydenta Miasta Kielce.

W konkursie mogli wziąć udział absolwenci kieleckich uczelni z lat 2017-2020. Ich pomysły i przedstawione rozwiązania pokazują, że młodzi ludzie chcą mieć swój udział w rozwoju miasta.

Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu. Te zgłoszone do niego prace pokazują nam, jakie kierunki rozwoju miasta w wielu aspektach naszego życia codziennego – zarówno społecznego, jak i gospodarczego – według tych młodych ludzi powinniśmy obrać – przekonuje prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

Do konkursu zgłoszono 19 prac dyplomowych, przy czym do oceny komisja dopuściła 16 z nich. 11 przygotowali absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej, a 5 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Kapituła, w której składzie znaleźli się przedstawiciele środowiska akademickiego i biznesu, nagrodziła sześć prac i przyznała cztery wyróżnienia.

Nagrodzeni absolwenci otrzymali nagrody rzeczowe. Czytniki e-booków otrzymały Monika Majewska i Angelika Komór, zaś smartwatche Małgorzata Kałuża i Mariusz Tomczyk. Wręczono również dwie hulajnogi elektryczne. Jedna z nich trafiła do Karoliny Pałamarz za pracę dyplomową „Projekt interaktywnego przejścia dla pieszych zasilanego OZE”. Autorka jako przykład podała jedno z przejść na ul. Warszawskiej.

W moim projekcie zaproponowałam wybudowanie dodatkowego oświetlenia, interaktywnych znaków oraz zastosowanie powierzchni antypoślizgowej. Myślę, że znacznie poprawiłoby to bezpieczeństwo mieszkańców – mówi Karolina Pałamarz.

Hulajnogę elektryczną otrzymał także Lesław Sojka, który napisał pracę dyplomową pt. „Zastosowanie technik GIS w analizach przestrzennych zlewni kanalizacji deszczowej na terenie Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach”.

Dzięki technikom przedstawionym w mojej pracy, możemy pod uwagę wziąć szereg elementów. Na przykład, przy okazji pandemii, możemy przeanalizować przebieg rozprzestrzeniania się wirusa – tłumaczy Lesław Sojka.

Celem konkursu było wdrażanie idei inteligentnego rozwoju zrównoważonego Kielc poprzez praktyczną współpracę uczelni i samorządu, w tym m.in. zachęcenie studentów
i promotorów do podejmowania tematyki zrównoważonego rozwoju, promocja osiągnięć naukowo-badawczych kieleckich uczelni, wykorzystanie dorobku naukowego we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w mieście.

Konkurs „Młodzi Naukowcy – Kielce 2020” zrealizowany został w ramach projektu, który zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Rozwoju „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Wiele rozwiązań zaproponowanych przez autorów prac dyplomowych będzie mogło być w przyszłości wdrożonych w naszym mieście.

 PRACE NAGRODZONE:

  • Lesław Sojka za pracę dyplomową „Zastosowanie technik GIS w analizach przestrzennych zlewni kanalizacji deszczowej na terenie Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr inż. Jarosław Górski, Nagroda rzeczowa: Hulajnoga elektryczna.
  • Karolina Pałamarz za pracę dyplomową „Projekt interaktywnego przejścia dla pieszych zasilanego z OZE”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Ozimina, Nagroda rzeczowa: Hulajnoga elektryczna.
  • Mariusz Tomczyk za pracę dyplomową „Zmiany powierzchni biologicznie czynnej na obszarach zurbanizowanych na przykładzie Kielc w latach 2006-2016”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, promotor: dr Grzegorz Wałek, Nagroda rzeczowa: Smart Watch.
  • Małgorzata Kałuża za pracę dyplomową „”Green Velo Point” jako miejsce identyfikacji regionalnej w Kielcach”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Joanna Agnieszka Gil Mastalerczyk, Nagroda rzeczowa: Smart Watch.
  • Monika Majewska za pracę dyplomową „Zastosowanie modelu hydrodynamicznego SWMM do symulacji funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej na przykładzie wybranej zlewni miejskiej”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr hab. inż. Bartosz Szeląg, prof. P.Ś., Nagroda rzeczowa: czytnik e-Book.
  • Angelika Komór za pracę dyplomową „Koncepcja zbiórki odpadów komunalnych na terenie Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. P.Ś., Nagroda rzeczowa: czytnik e-Book.

PRACE WYRÓŻNIONE:

  • Laura Frydel za pracę dyplomową „Synteza i zastosowanie kompozytów haloizyt/węgiel do usuwania wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z roztworów wodnych”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, promotor: dr Beata Szczepanik, Nagroda rzeczowa: zestaw książek odnoszących się do tematyki miejskiej.
  • Mateusz Smołuch za pracę dyplomową „Analiza statystyczna i badanie współzależności pomiędzy hałasem a ruchem pojazdów na wybranych ulicach w mieście Kielce”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr inż. Zbigniew Skrobacki, Nagroda rzeczowa: zestaw książek odnoszących się do tematyki miejskiej.
  • Krystian Łata za pracę dyplomową „Współczesne postrzeganie starości w opiniach studentów oraz doświadczanie jej przez seniorów”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, promotor: dr Małgorzata Wolska-Długosz, Nagroda rzeczowa: zestaw książek odnoszących się do tematyki miejskiej.
  • Katarzyna Zegadło za pracę dyplomową „Badanie zdolności tworzenia biofilmu bakteryjnego przez Virgibacillus sp.”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, promotor: dr Grzegorz Czerwonka, Nagroda rzeczowa: zestaw książek odnoszących się do tematyki miejskiej.

Wszyscy uczestnicy, w podziękowaniu za udział w konkursie, otrzymali specjalny pamiątkowy dyplom oraz publikację autorstwa Jana Gehla „Miasta dla ludzi”.

Źródło: Miasto Kielce