Order dla zasłużonych

Order dla zasłużonych

Profesor Barbara Goszczyńska odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To wysokie i prestiżowe odznaczenie państwowe wręczył podczas uroczystości w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii prezydenta RP. To podziękowanie za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne.

Prof. Barbara Goszczyńska posiada szczególne zasługi w działalności na rzecz rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej i szkolnictwa wyższego. Między innymi przygotowała koncepcję i nadzorowała realizację projektu CENWIS oraz kierowała zespołem odpowiedzialnym za opracowanie projektu budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar . W październiku 2020 r. odebrała z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy akt nominacji profesorskiej.