Platynowy Indeks 2024

Platynowy Indeks 2024

J.M. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w konkursie o Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej, w którym nagrodą główną jest przyjęcie na studia z pominięciem tradycyjnego trybu rekrutacji*. Nagrodami dodatkowymi są książki oraz akcesoria komputerowe.

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do rozwoju swoich talentów, zapoznanie ze środowiskiem akademickim oraz pokazanie możliwości studiowania w Politechnice Świętokrzyskiej a następnie znalezienia zatrudnienia w wiodących firmach regionu.

Zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu problemu wybranego spośród proponowanych tematów prac konkursowych. Ze swojej strony Politechnika zapewnia wsparcie ekspertów służących młodzieży pomocą w rozwiązaniu zadania.

Po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PŚk Nr 117/23 z dnia 15 grudnia 2023 r.) wraz z harmonogramem (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora Nr 117/23) i wybraniu zadania do realizacji (zadania 23_24), proszę o zgłoszenie zespołów (zgodnie z § 3. Regulaminu, Formularz Zgłoszeniowy – Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „O Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej”, Formularz dot. zgody na udział i przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 1a do Regulaminu konkursu „O Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej”) w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2024.

 

* Laureaci z każdej kategorii konkursowej mają zagwarantowane przyjęcie na wszystkie kierunki studiów Politechniki, z wyłączeniem Architektury. Ze względu na specyfikę kierunku, na Architekturę z pominięciem procesu rekrutacji przyjęci mogą zostać laureaci konkursu w kategorii Budownictwo i Architektura – pozostałych laureatów obowiązuje egzamin z rysunku odręcznego.

Co zrobić, aby zdobyć Platynowy Indeks:

  • zebrać zespół (od 2 do 5 osób), wybrać kapitana, w przypadku osób niepełnoletnich poprosić o opiekę osobę dorosłą (nauczyciela, opiekuna koła),
  • zapoznać się z zadaniami konkursowymi i wybrać jedno do realizacji,
  • wysłać zgłoszenie na adres Uczelni.

Harmonogram konkursu dla uczniów szkół średnich

„O Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej”

Harmonogram edycji 2023/2024:

  • 12 stycznia 2024 – termin zgłaszania Zespołów;
  • 5 kwietnia 2024  – termin dostarczenia prac konkursowych;
  • 8-10 kwietnia 2024 – prezentacje przed Komisją Konkursową opracowanych rozwiązań;
  • 12 kwietnia 2024  – rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników;
  • 18 kwietnia 2024  – wręczenie nagród, Aula Główna 3

Politechnika Świętokrzyska,
aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce,
gmach Biblioteki Głównej i Rektoratu pokój 5,
z dopiskiem „Platynowy Indeks”.

Osoba do kontaktu dr inż. Barbara Łukawska

W realizacji zadania zespoły wspierać będą pracownicy PŚk. W przypadku pytań, wątpliwości/problemów zarówno merytorycznych jak i technicznych można prosić o pomoc właściwego koordynatora.