Początek współpracy

Początek współpracy

Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem. Przedmiotem umowy jest wspólna działalność w celu udoskonalania procesów dydaktycznych i wzajemnej wymiany doświadczeń naukowych.

Uniwersytet w Równem na Ukrainie jest bardzo zbliżony do nas. Posiada mniej więcej takie same wydziały i te same kierunki studiów. Chcemy zachęcić studentów i umożliwić im podwójne dyplomowanie, czyli możliwość otrzymania dyplomu zarówno ukraińskiego, jak i naszej uczelni – mówi rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Wiesław Trąmpczyński

Podstawowe kierunki współpracy:

  1. Prowadzenie badań i analiz naukowych. Udział we wspólnych procesach badawczych
  2. Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych
  3. Organizacja konferencji naukowych
  4. Wspólne publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych i na konferencjach międzynarodowych
  5. Współpraca w kształceniu kadry naukowej
  6. Wzajemna wymiana osobowa pracowników
  7. Współpraca w kształceniu studentów