Projekty aplikacyjne – Najnowszy konkurs o granty na badania

Projekty aplikacyjne – Najnowszy konkurs o granty na badania

NCBR: Startuje 7. konkurs na projekty aplikacyjne

 02.06.2020

Środowiska nauki i biznesu mogą ubiegać się o granty w siódmym już konkursie „Projekty aplikacyjne”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przeznaczy 100 mln zł na dofinansowanie projektów realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe.

Fundusze europejskie dla konsorcjów naukowo-przemysłowych

Głównym celem konkursu jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych, niezbędnych dla rozwoju rodzimych przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. „Projekty aplikacyjne” są realizowane dzięki środkom z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z Funduszy Europejskich.

Innowacyjne projekty, które otrzymują wsparcie w konkursie służą gospodarce i społeczeństwu.

Różnorodni wnioskodawcy

Pomysły powinny odpowiadać na wyzwania naszego życia w wielu obszarach. Siłą inicjatywy jest połączenie doświadczenia naukowców i przedsiębiorców. W ramach współpracy efekty prac badawczych, które niejednokrotnie zostałyby tylko w laboratorium lub na sali wykładowej, dzięki konkursowi mogą być komercjalizowane i wdrażane.

Regulamin konkursu nie wskazuje konkretnego obszaru badawczego, ale niezbędne jest, aby projekty wpisywały się w tzw. „krajową inteligentną specjalizację”. Eksperci ocenią także opłacalność wdrożenia pod kątem tego, czy pomysły mają potencjał rynkowy i czy znajdą klientów. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi wynosić co najmniej 1 mln zł.

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie konsorcja, złożone maksymalnie z pięciu podmiotów, w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Ubiegające się o wsparcie projekty powinny obejmować realizację zarówno badań przemysłowych, jak i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie tych ostatnich. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Podobnie jak w przypadku innych konkursów NCBR, finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, miejsce realizacji projektu musi znajdować się w regionie słabiej rozwiniętym (tj. poza województwem mazowieckim).

Nabór wniosków potrwa od 1 do 31 lipca br. Konkurs realizowany jest w ramach działania 4.1. „Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Link do konkursu:
Więcej informacji o 7. konkursie „Projekty aplikacyjne” oraz nabór wniosków na stronie NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-4-1-4-2020/
Strona NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/

Profil NCBR na TT: https://twitter.com/ncbr_pl
Kanał NCBR na YouTube: https://www.youtube.com/user/NCBRnews