Rekrutacja na wyjazdy STUDENTÓW – ERASMUS+

Rekrutacja na wyjazdy STUDENTÓW – ERASMUS+

Zapraszamy do udziału w trwającej rekrutacji na wyjazdy zagraniczne na studia i praktyki w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/23.

Oferta skierowana jest do:

  • studentów I i II stopnia,
  • uczestników studiów doktoranckich
  • uczestników szkoły doktorskiej

Możliwość realizacji wyjazdów długoterminowych:

  • wyjazd na studia (SMS) na okres od 2 do 12 miesięcy,
  • wyjazd na praktyki (SMP) na okres od 2 do 12 miesięcy,

UWAGA: Wyjazd na praktyki można zrealizować również jako absolwent w ciągu roku od ukończenia studiów, warunek: złożenie aplikacji w czasie studiów;

Doktoranci mają możliwość realizacji wyjazdów krótkoterminowe w celu odbycia praktyki/ stażu trwającego od 5 do 30 dni (asystentury w nauczaniu studentów lub asystentury badawcze).

Więcej informacji oraz szczegółowe zasady realizacji wyjazdów stronie erasmus.tu.kielce.pl/witamy/jak-aplikowac/


Rekrutacja na studia trwa do 18 marca 2022 r.  Rekrutacja na praktyki ma charakter ciągły.