Spotkanie na Świętym Krzyżu

Spotkanie na Świętym Krzyżu

10 lat temu, 8 listopada 2009 r. pomiędzy  Politechniką Świętokrzyską w Kielcach a sanktuarium relikwii Drzewa Krzyża Świętego podpisana została umowa o współpracy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Regionu Świętokrzyskiego.

W obchodach rocznicy tego wydarzenia, które dziś obchodziliśmy w bazylice świętokrzyskiej udział wzięli przedstawiciele środowiska Politechniki, na czele z Rektorem prof. dr. hab. inż. Wiesławem Trąmpczyńskim oraz inicjatorem podpisania porozumienia prof. Stanisławem Adamczakiem, byłym Rektorem Politechniki Świętokrzyskiej.

Uroczystej Mszy świętej celebrowanej o godzinie 11.30 przewodniczył i  wygłosił homilię o. dr Marian Puchała OMI.

Przełożony lokalnej wspólnoty Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w swoim słowie wyraził m.in. wdzięczność za współpracę, która znajduje swój wyraz na wielu płaszczyznach zewnętrznej działalności zarówno klasztoru jak i uczelni.

Liturgię uświetnił Chóru Politechniki Świętokrzyskiej pod dyrekcją p. Małgorzaty Banasińskiej. Natomiast po Mszy świętej odbył się koncert, będący dziękczynieniem za dekadę owocnej współpracy. Chór zaprezentował kilka utworów, m.in.: „Ave Regina Caelorum” Tadeusza Paciorkiewicza, „Viderunt omnes” Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego oraz pieśń „Czego chcesz od nas, Panie” do słów Jana Kochanowskiego z muzyką Józefa Świdra.

Politechnika Świętokrzyska, jako uczelnia wyższa, która wywodzi swą nazwę od Świętego Krzyża oraz Misjonarze Oblaci Maryi Niepoklanej, kustosze świętokrzyskiego sanktuarium i strażnicy duchowego dziedzictwa narodowego i europejskiego, już od 10. lat wspólnie kultywują uniwersalne wartości, chociażby takie, jak poszukiwanie prawdy i służenie dobru wspólnemu. Politechnika Świętokrzyska, jako jedyna w regionie uczelnia techniczna, w służbie tym ideałom wykorzystuje swój dorobek naukowy, jakim dysponuje. W szczególności od samego początku deklaruje wsparcie merytoryczne dla działań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków sanktuarium na Świętym Krzyżu.

Natomiast Misjonarze Oblaci, jako kustosze sanktuarium, po latach wspólnej współpracy są niezmiernie wdzięczni za nawiązywanie różnych form współdziałania z Politechniką Świętokrzyską w zakresie krzewienia wartości chrześcijańskich, kultywowania tradycji patriotycznych oraz wszelkiej pomocy jaka płynie ze środowiska akademickiego w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony kompleksu klasztornego na Łysej Górze.

Źródło: https://www.swietykrzyz.pl/