Aktualności | Strona 8 z 78 | Politechnika Świętokrzyska

Aktualności

lt.
05

Elektroniczny dyplom

Politechnika Świętokrzyska podpisała umowę ze spółką Billon Digital Services z grupy kapitałowej Billon na świadczenie usługi cyfrowych dyplomów. Absolwenci uczelni otrzymają odporne na fałszerstwa, cyfrowe kopie dokumentów poświadczających ukończenie studiów, przechowywane w systemie blockchain. To pierwszy przypadek wykorzystania blockchaina do zarządzania dokumentami na wyższej uczelni w Polsce. Na mocy umowy Billon udostępni Politechnice Świętokrzyskiej rozwiązanie […]

Utworzył Miłosz | Aktualności
Czytaj więcej
lt.
03

Młodzi architekci nagrodzeni

Prace studentów Politechniki Świętokrzyskiej nagrodzone w konkursie na koncepcje przebudowy Regionalnego Centrum Rehabilitacji w Kielcach. Najlepsze okazały się projekty Patrycji Baruchy i Aleksandra Hajdenrajcha. Jury doceniło ciekawe wkomponowanie budynku w krajobraz i rozwiązania małej architektury. Na drugim miejscu uplasowały Eliza Chrabąszcz i Dominika Deroń. Młodzi architekci podjęli zadanie konkursowe w ramach przedmiotu konserwacja i ochrona […]

Utworzył Miłosz | Aktualności
Czytaj więcej
Sty
29

Dyżury pracowników Centrum Sportu

Dyżury pracowników Centrum Sportu w okresie przerwy międzysemestralnej w dniach 2-19.02.2021. Wszyscy pracownicy Centrum Sportu pełnią dyżur w hali sportowej w godzinach 10:00 – 11:00 we środy: 3.02.2.2021 10.02.2.2021 17.02.2.2021 Dyżury pracowników poza w/w terminami: dr Stanisław Hojda – poniedziałki 10:00 – 11:00 mgr Marek Kalwat – poniedziałki 9:00 – 10:00 mgr Jarosław Niebudek – […]

Utworzył Miłosz | Sport
Czytaj więcej
Sty
28

Wiśnia bez pestki

Innowacyjne technologie w służbie polskiego rolnictwa. Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej pracują nad technologią drylowania wiśni. Urządzenie ma usprawnić produkcję i zminimalizować uszkodzenia owoców. To zupełna nowość na światowych rynkach. Na razie naukowcy nie chcą zdradzać szczegółów projektu. Wiadomo, że dzięki maszynie pestki zostaną usunięte z owocu przy minimalnym naruszeniu jego struktury. To pozwoli na wykorzystanie […]

Utworzył Miłosz | Aktualności
Czytaj więcej
Sty
27

Liderzy nauki

Projekty naukowców z Politechniki Świętokrzyskiej z dofinansowaniem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W gronie zwycięzców znaleźli się dr Piotr Kurp, Damian Bańkowski i dr Paweł Zmarzły. Każdy z nich może liczyć na ponad milionowe wsparcie i gwarancje wdrożenia rozwiązania do przemysłu. Z 250 nadesłanych rozwiązań nagrodzono 60. Najczęściej wykonywane z drewna i metali. Bardzo […]

Utworzył Miłosz | Aktualności . WMIBM
Czytaj więcej
Sty
25

Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi dr. inż. Ryszarda Florka-Paszkowskiego twórcy kierunku geodezja i kartografia na Politechnice Świętokrzyskiej, cenionego nauczyciela akademickiego, życzliwego współpracownika i wieloletniego kierownika Katedry i Zakładu Geomatyki. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w czwartek 28.01.2021 r. o godzinie 10.00 w Kościele pw. Stygmatów Św. Franciszka z […]

Utworzył Miłosz | Aktualności . WIŚGIE
Czytaj więcej
Sty
19

Lider XI- Nowy projekt KoMeTe 2021-2023

Projekt pt. „Opracowanie nowego rodzaju kompensatorów metalowych oraz technologii ich wytwarzania” Akronim: KoMeTe z Programu LIDER XI NCBiR Nr umowy: LIDER/44/0164/L-11/19/NCBR/2020 Okres realizacji: od 1 stycznia 2021 do 1 stycznia 2024 Całkowity koszt realizacji projektu –  1 051 375,01 zł Wartość dofinansowania projektu   – 1 051 375,01 zł Kierownik projektu: dr inż. Piotr Kurp Kompensatory metalowe (mieszkowe […]

Czytaj więcej
Sty
19

Lider XI- Nowy projekt UTOP 2021-2023

Projekt pt. „Udoskonalenia technologii obróbczej powierzchni sferycznych pierścieni magneto-zwierciadeł poprzez zastosowanie obróbki elektro-erozyjnej (EDM).” Akronim: UTOP z Programu LIDER XI NCBiR Nr umowy: LIDER/59/0246/L-11/19/NCBR/2020 Okres realizacji: od 1 stycznia 2021 do 1 kwietnia 2023 Całkowity koszt realizacji projektu –  1 189 875,00 zł Wartość dofinansowania projektu   – 1 189 875,00 zł Kierownik projektu: mgr inż. Damian Bańkowski […]

Czytaj więcej
Sty
13

Dodatkowa rekrutacja

Prowadzimy rekrutację na następujące kierunki studiów podyplomowych: – „Audyt energetyczny budynków”, – „Grafika multimedialna”, – „Wycenia nieruchomości” (w formie kształcenia na odległość). Zajęcia rozpoczną się w semestrze letnim roku ak. 2020/2021 (warunkiem rozpoczęcia zajęć na danym kierunku jest zebranie się wystarczająco licznej grupy słuchaczy). Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (41 34-24-333) lub e-mail’owego (cku@cku.tu.kielce.pl). Wstępnego zgłoszenia […]

Utworzył Centrum Kształcenia Ustawicznego | CKU
Czytaj więcej
Sty
11

Przebudowa DS nr 6 Mimoza

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Dotacja celowa. Nazwa projektu: Przebudowa DS nr 6 Mimoza. Wartość dofinansowania: 3 500 000,00 zł Całkowity koszt inwestycji: 8 177 071,23 zł Krótki opis projektu: Głównymi celami projektu są: zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla studentów i pracowników domu studenta Mimoza, dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż., poprawa komfortu cieplnego oraz możliwość optymalizacji kosztów c.o. […]

Czytaj więcej