Zarządzenia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej w sprawie organizacji działalności Uczelni
w okresie występowania zagrożenia zarażenia chorobą COVID-19

Zarządzenie Nr 21/22 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 6/22 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie Nr 6/22 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie Nr 111/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie Nr 41/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenia w sprawie: tymczasowej organizacji działalności Uczelni w związku ze stanem epidemii oraz w sprawie zawieszenia prowadzenia zajęć w siedzibie Uczelni

Zarządzenie Nr 35/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zawieszenia prowadzenia zajęć w siedzibie Uczelni

Zarządzenie Nr 23/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Nr 35/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w Politechnice Świętokrzyskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie Nr 81/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie organizacji działalności Uczelni w okresie występowania zagrożenia zarażenia chorobą COVID-19

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 124/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. Zarządzenie Nr 57/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie warunków realizacji godzin zajęć dydaktycznych, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz korzystania z infrastruktury Uczelni