Stawiamy na współpracę z przemysłem

Stawiamy na współpracę z przemysłem

Politechnika Świętokrzyska łączy siły z przemysłem. Prof. Barbara Goszczyńska, prorektor ds. ogólnych i Mirosław Malinowski, prezes zarządu spółek Chemar Rurociągi, Chemar Service i Chemar Armatura podpisali dziś umowę o współpracy.

Właściciele kieleckich przedsiębiorstw mocno zainteresowani są komercyjnym wykorzystaniem specjalistycznej aparatury, w którą planuje się wyposażyć nowe laboratorium Radiografii i Tomografii Komputerowej i istniejące już laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnostyki Obiektów Technicznych.

Środki finansowe na utworzenie nowych laboratoriów i doposażenie istniejące infrastruktury badawczej, władze uczelni planują pozyskać w ramach projektu UE pn. „CENWIS”. Projekt, który zakłada utworzenie Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego, został wpisany do Kontraktu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego, przewidzianego do finansowania ze środków RPO WŚ. Szacowany koszt inwestycji, to około 75 milionów złotych.

Dodatkowo podpisana umowa umożliwi tworzenie zespołów eksperckich, które będą ubiegać się o unijne wsparcie na realizację projektów badawczo-rozwojowych i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Podejmowane działania wpisują się w strategię rozwoju województwa świętokrzyskiego.