Głodni innowacji

Głodni innowacji

Trzy uczelnie utworzą konsorcjum wspierające zbrojeniówkę. Rektorzy Politechniki Rzeszowskiej (lider), Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu podpisali dziś w gmachu Politechniki Świętokrzyskiej umowę w sprawie powołania konsorcjum COP – Tradycja, Obronność.

Na początku lipca br. rektorzy podpisali w Rzeszowie list intencyjny w tej sprawie. Polski przemysł stać na konstruowanie i tworzenie oryginalnej i nowoczesnej broni w kraju – mówią jednym głosem rektorzy uczelni.

To istotne, abyśmy nie byli uzależnieni od dostawców zewnętrznych i nie poprzestawali wyłącznie na odtwarzaniu zagranicznych technologii i produktów „- dodaje rektor PŚk prof. Wiesław Trąmpczyński.

Pomóc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań mają konstruktorzy z polskich uczelni.

 Tworzenie elementów stosowanych bezpośrednio w uzbrojeniu i badania związane z techniką wojskową to tylko część współpracy jaką zakłada umowa. Międzyuczelniany zespół   ma wspólnie starać się o dofinansowanie prowadzonych prac ze źródeł zewnętrznych. Zdaniem rektora Politechniki Rzeszowskiej Tadeusza Markowskiego, jedna uczelnia nie jest w stanie realizować dużych projektów, których oczekuje przemysł zbrojeniowy.  Dotychczas każda z uczelni miała podpisane z Polską Grupą Zbrojeniową osobne, własne porozumienie.

„Jeśli połączymy nasze potencjały, to mamy wszystkie kierunki rozwoju, które interesują PGZ” – podkreśla rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. Zbigniew Łukasik.

Porozumienie ma przynieść też korzyści dla studentów uczelni. Najlepsi absolwenci będą mogli liczyć na prace w przemyśle zbrojeniowym.


Konsorcjum COP – Tradycja, Obronność

Konsorcjum zostało powołane w celu:

  • podjęcia współpracy polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy i potencjału wynikających z prowadzonej działalności;
  • współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji sprzętu wojskowego;
  • inspirowania działań promujących szkolnictwo wyższe oraz zacieśnianiu współpracy ze środowiskami naukowymi i kulturalnymi.

W ramach tej współpracy uczelnie deklarują:

  • organizowanie wspólnych zespołów badawczych;
  • wspólny udział w projektach, programach i inicjatywach odpowiadających zakresowi kooperacji;
  • wspólne ubieganie się o dofinansowanie prac ze źródeł zewnętrznych;
  • współpracę w zakresie badań naukowych i kształcenia.