Stypendia AMAZON – PERSPEKTYWY dla ukraińskich studentów

Stypendia AMAZON – PERSPEKTYWY dla ukraińskich studentów

Studenci z Ukrainy od lat stanowią największą grupę narodowościową wśród studentów zagranicznych w Polsce. W roku akad. 2020/21 było ich blisko 38,5 tysiąca – ponad 45% ogółu obcokrajowców na polskich uczelniach.

W związku z agresją militarną Rosji na Ukrainę, wielu z tych studentów znalazło się w drama tycznej sytuacji: często nie mogą liczyć na wsparcie finansowe rodziny, a wręcz sami muszą pomagać bliskim, którzy zostali w Ukrainie.

Chcąc im pomóc, Fundacja Edukacyjna Perspektywy i Amazon połączyły siły w projekcie „Stypendia dla studentów z Ukrainy Amazon – Perspektywy”. Celem projektu jest przekazanie jednorazowej zapomogi w wysokości 1000 złotych dla 500 Ukraińców studiujących w Polsce.

Stypendia są przeznaczone dla studentów uczelni technicznych zrzeszonych w KRPUT, w których studiowało ponad 50 osób z Ukrainy w roku akad. 2020/21. Uczelnie spełniające powyższe kryteria i chcące wziąć udział w projekcie, otrzymają odpowiednią do liczby studentów pulę stypendiów. Te stypendia – zapomogi będą wypłacane studentom na podstawie złożonych przez nich wniosków.

Fundatorem stypendiów jest Amazon Polska. Fundacja Edukacyjna Perspektywy odpowiada za przekazanie środków zainteresowanym uczelniom.

Uczelnie KRPUT biorące udział w projekcie: Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Zielonogórski.


Dokumenty