Rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie Nr 48/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów Politechniki Świętokrzyskiej

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ


Zarządzenie Nr 72/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zaktualizowanego Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

załączniki: regulamin wzór wniosku wzór opinii wzór decyzji