Lista najlepszych absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej uprawnionych do ubiegania się o umorzenie kredytu studenckiego

Zaświadczenie do banku o ukończeniu studiów w odpowiedniej grupie najlepszych absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej jest wydawane, na wniosek absolwenta w Dziekanacie właściwego Wydziału. Listy najlepszych absolwentów z poprzednich lat akademickich dostępne są w Dziekanacie właściwego Wydziału.


Informacje w sprawie kredytów studenckich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich