rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie Nr 65/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

pobierz – Kalendarz Roku Akademickiego 2020/21


rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie Nr 55/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie Nr 91/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie Nr 31/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

pobierz – Kalendarz Roku Akademickiego 2019/20