REGULAMIN STUDIÓW

Aktualny na


REGULAMIN PRAKTYK

Tekst jednolity Regulaminu Praktyk Zawodowych uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 60/23

Zarządzenie Nr 60/23 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Praktyk Zawodowych w Politechnice Świętokrzyskie

 

złącznik nr 1 – Umowa o organizację praktyki studenta Politechniki Świętokrzyskiej

złącznik nr 1 – Umowa o organizację praktyki studenta Politechniki Świętokrzyskiej

 

złącznik nr 2 do umowy – Informacja ws. przetwarzania danych osobowych osób z ramienia Zakładu właściwych do kontaktu ws. praktyki zawodowej studenta Politechniki Świętokrzyskiej

złącznik nr 2 – Oświadczenie o znajomości zasad odbywania praktyki

złącznik nr 3 – SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ

złącznik nr 4 – Podanie o zaliczenie praktyki studenckiej


OPŁATY ZA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Aktualne na


OPŁATY ZA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Zarządzenie Nr 33/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 34/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 36/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat dla cudzoziemców podejmujących studia w Politechnice Świętokrzyskiej na zasadach odpłatności


OPŁATY ZA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Zarządzenie Nr 44/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 45/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 53/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat dla cudzoziemców podejmujących studia w Politechnice Świętokrzyskiej na zasadach odpłatności


OPŁATY ZA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Zarządzenie Nr 40/16 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/17

Zarządzenie Nr 42/16 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2016/17


UMOWY

obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach w Politechnice Świętokrzyskiej

obowiązujące do roku akademickiego 2019/2020

Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach niestacjonarnych w Politechnice Świętokrzyskiej


DYPLOMY W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zarządzenie Nr 96/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wydawania dokumentacji dyplomowej

załącznik nr 1 – Wniosek o wydanie w ramach kompletu dokumentacji dyplomowej odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym wraz z suplementem do dyplomu w języku angielskim

załącznik nr 2 – Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu

Zarządzenie Nr 97/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wzorów odpisów dokumentacji dyplomowej w języku angielskim

załącznik nr 1 – wzór dyplomu

załącznik nr 2 – wzór dyplomu

załącznik nr 3 – wzór dyplomu

załącznik nr 4 – wzór dyplomu

załącznik nr 5 – Opis techniczny oraz zabezpieczeń przed fałszerstwem dla odpisów dyplomów w języku angielskim studiów pierwszego i drugiego stopnia


Antyplagiatowa procedura sprawdzania prac dyplomowych i elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych w Politechnice Świętokrzyskiej

Zarządzenie Nr 55/23 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 10 maja 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 21/23 w sprawie antyplagiatowej procedury sprawdzania prac dyplomowych i elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych w Politechnice Świętokrzyskiej

Zarządzenie Nr 21/23 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie antyplagiatowej procedury sprawdzania prac dyplomowych i elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych w Politechnice Świętokrzyskiej

Antyplagiatowa procedura sprawdzania prac dyplomowych i elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych w Politechnice Świętokrzyskiej