REGULAMIN STUDIÓW

obowiązuje od 1 października 2019 r.

Aktualny na


REGULAMIN PRAKTYK

obowiązuje od 1 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 54/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Praktyk Zawodowych w Politechnice Świętokrzyskiej

złącznik nr 1 – Umowa o organizację praktyki studenta Politechniki Świętokrzyskiej

złącznik nr 2 do umowy – Informacja ws. przetwarzania danych osobowych osób z ramienia Zakładu właściwych do kontaktu ws. praktyki zawodowej studenta Politechniki Świętokrzyskiej

złącznik nr 2 – Oświadczenie o znajomości zasad odbywania praktyki

złącznik nr 3 – SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ

złącznik nr 4 – Podanie o zaliczenie praktyki studenckiej


OPŁATY ZA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Aktualne na


OPŁATY ZA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Zarządzenie Nr 33/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 34/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 36/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat dla cudzoziemców podejmujących studia w Politechnice Świętokrzyskiej na zasadach odpłatności


OPŁATY ZA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Zarządzenie Nr 44/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 45/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 53/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat dla cudzoziemców podejmujących studia w Politechnice Świętokrzyskiej na zasadach odpłatności


OPŁATY ZA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Zarządzenie Nr 40/16 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/17

Zarządzenie Nr 42/16 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2016/17


UMOWY

obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach w Politechnice Świętokrzyskiej

obowiązujące do roku akademickiego 2019/2020

Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach niestacjonarnych w Politechnice Świętokrzyskiej


DYPLOMY W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zarządzenie Nr 96/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wydawania dokumentacji dyplomowej

załącznik nr 1 – Wniosek o wydanie w ramach kompletu dokumentacji dyplomowej odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym wraz z suplementem do dyplomu w języku angielskim

załącznik nr 2 – Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu

Zarządzenie Nr 97/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wzorów odpisów dokumentacji dyplomowej w języku angielskim

załącznik nr 1 – wzór dyplomu

załącznik nr 2 – wzór dyplomu

załącznik nr 3 – wzór dyplomu

załącznik nr 4 – wzór dyplomu

załącznik nr 5 – Opis techniczny oraz zabezpieczeń przed fałszerstwem dla odpisów dyplomów w języku angielskim studiów pierwszego i drugiego stopnia