REGULAMIN STUDIÓW

obowiązuje od 1 października 2019 r.

Aktualny na


obowiązuje od 1 października 2018 r.

Uchwała Nr 107/18 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 1/18 Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego


obowiązuje od 1 października 2017 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Świętokrzyskiej Nr 36/17 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Studiów

Załącznik do Uchwały Nr 180/15 Senatu PŚk z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik do Regulaminu Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej Nr 47/17 z dnia 29 marca 2017r.

Uchwała Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PŚk w sprawie zaopiniowania Regulaminu Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej


Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej Nr 277/16 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów PŚk

obowiązuje od 1 października 2016 

Zarządzenie Nr 34/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały Nr 180/15 Senatu PŚk z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik do Regulaminu Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 265/16 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej


Uchwała Nr 180/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej

obowiązuje od 1 października 2015

Załącznik do Uchwały Nr 180/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 marca 2015r


REGULAMIN PRAKTYK

obowiązuje od 1 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 54/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Praktyk Zawodowych w Politechnice Świętokrzyskiej

złącznik nr 1 – Umowa o organizację praktyki studenta Politechniki Świętokrzyskiej

złącznik nr 2 do umowy – Informacja ws. przetwarzania danych osobowych osób z ramienia Zakładu właściwych do kontaktu ws. praktyki zawodowej studenta Politechniki Świętokrzyskiej

złącznik nr 2 – Oświadczenie o znajomości zasad odbywania praktyki

złącznik nr 3 – SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ

złącznik nr 4 – Podanie o zaliczenie praktyki studenckiej


Regulamin praktyk studenckich w Politechnice Święt0krzyskiej

Zarządzenie Nr 50/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 46/16 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do Regulaminu Praktyk Studenckich w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2016 r. w brzmieniu przyjętym Zarządzeniem Rektora Nr 50/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 46/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do Regulaminu Praktyk Studenckich w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 46/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 46/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 46/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2016 r.


OPŁATY ZA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Aktualne na


OPŁATY ZA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Zarządzenie Nr 33/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 34/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 36/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat dla cudzoziemców podejmujących studia w Politechnice Świętokrzyskiej na zasadach odpłatności


OPŁATY ZA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Zarządzenie Nr 44/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 45/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 53/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat dla cudzoziemców podejmujących studia w Politechnice Świętokrzyskiej na zasadach odpłatności


OPŁATY ZA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Zarządzenie Nr 40/16 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/17

Zarządzenie Nr 42/16 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2016/17


OPŁATY ZA ROK AKADEMICKI 2015/2016

Zarządzenie Nr 67/15 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 17 września 2015 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Nr 52/15 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016


UMOWY

Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach niestacjonarnych w Politechnice Świętokrzyskiej


DYPLOMY W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zarządzenie Nr 10/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 88/14 w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w języku angielskim

Zarządzenie Nr 88/14 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów w języku angielskim
Załącznik nr 1 WZÓR ODPISU W JĘZYKU ANGIELSKIM DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
Załącznik nr 2 WZÓR ODPISU W JĘZYKU ANGIELSKIM DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Z WYRÓŻNIENIEM
Załącznik nr 3 WZÓR ODPISU W JĘZYKU ANGIELSKIM DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA
Załącznik nr 4 WZÓR ODPISU W JĘZYKU ANGIELSKIM DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA Z WYRÓŻNIENIEM
WNIOSEK O WYDANIE DODATKOWEGO ODPISU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W TŁUMACZENIU NA JĘZYK ANGIELSKI