Studenckie Koła Naukowe na Wydziałach

Wydział Budownictwa i Architektury


Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki


Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki


Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn


Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego