Wzory druków - do rozliczenia godzin dydaktycznych obowiązujące od 1.10.2022 r.
Prosimy o wypełnianie druków w dwóch egzemplarzach.

Druki dotyczące umowy zlecenia usług edukacyjnych:

Druki dotyczące umowy o dzieło usług edukacyjnych:

Druki dotyczące umowy o dzieło usług edukacyjnych:

Cyfrowe odwzorowanie dyplomu ukończenia studiów