Świętokrzyski Racjonalizator

Świętokrzyski Racjonalizator

W Kieleckim Parku Technologicznym, z udziałem marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego obradowała Świętokrzyska Rada Innowacji. Spotkanie zostało połączone z ceremonią wręczenia nagród i statuetek laureatom XIV edycji nagrody Świętokrzyski Racjonalizator. Głównym celem konkursu jest wyłanianie szczególnie wartościowych inicjatyw, wynalazków oraz patentów w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które wnoszą znaczący wkład w innowacyjny rozwój województwa świętokrzyskiego. Tegorocznymi laureatami zostały zespoły Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz firma Inwex sp. z o.o. z Kielc.

Świętokrzyska Rada Innowacji jest ciałem doradczym i opiniodawczym dla Zarządu Województwa w zakresie innowacyjności, polityki regionalnej oraz rozwoju przedsiębiorczości, mającym dorobek z zakresu pobudzania i aktywizowania środowisk zaangażowanych w kreowanie sprzyjających warunków rozwoju regionu, dysponując wiedzą na temat specyfiki województwa w przekroju społecznym i gospodarczym. Celem działalności Rady jest dbałość o zachowanie spójności społeczno-gospodarczej województwa w obszarze innowacji i budowy gospodarki opartej na wiedzy, a także rekomendowanie – w oparciu o światowe trendy i kierunki polityki UE – pożądanych obszarów aktywności i kierunków rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Posiedzenie Rady we wtorek 4 kwietnia br. poświęcone zostało kilku obszarom. W pierwszej części spotkania wręczono nagrody zwycięzcom w XIV edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator.

Głównym celem konkursu jest wyłanianie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, o dużym znaczeniu dla innowacyjnego rozwoju województwa świętokrzyskiego. W ramach Świętokrzyskiego Racjonalizatora rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony oraz projekty wynalazcze, zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, w roku kalendarzowym, poprzedzającym daną edycję konkursu.

Komisja Konkursowa przyznała trzy nagrody główne, dwa wyróżnienia oraz dwie nagrody za zgłoszone wynalazki. Nagrody laureatom wręczyli: marszałek Andrzej Bętkowski, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Jacek Sułek oraz wicedyrektor Katarzyna Kowalewska.

– Cieszę się, mogąc podziękować państwu za pracę, interesujące przedsięwzięcia naukowe i szczególnie wartościowe inicjatywy, podejmowane w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, o dużym znaczeniu dla innowacyjnego rozwoju naszego województwa – powiedział Andrzej Bętkowski.

Nagrody główne za patenty:

  • na rzecz zespołu twórców, tj.: dr. hab. inż. Rafała Jureckiego, prof. PŚk, dr. hab. inż. Marka Jaśkiewicza, prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach pn. „Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę”.
  • na rzecz zespołu twórców, tj.: dr. hab. prof. UJK Piotra Słomkiewicza, dr hab. Krystyny Kurdziel, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, pn. „Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego modyfikowanego bromkiem heksadecylotrimetyloamoniowym zwłaszcza do adsorpcji fenolu i jego chloropochodnych z wody”.
  • na rzecz zespołu twórców, Stanisława Szczepaniaka, Remigiusza Szczepaniaka, Elwiry Szczepaniak, Dominiki Szczepaniak, Moniki Szczepaniak, Jednostka Innowacyjno – Wdrożeniowa INWEX Sp. z o.o., pn. „Kompleksy organicznych związków krzemu z cytrynianem boru i dimetyloetanoloaminą (DMAE)”.

Wyróżnienie za patent:

  • na rzecz zespołu twórców, dr. hab. inż. Norberta Radka, prof. PŚk, mgr. inż. Wojciecha Pauli, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, pn. „Urządzenie i sposób badania zmęczeniowego powłok lakierniczych, zwłaszcza dla osi kolejowych”.
  • na rzecz zespołu twórców, mgr inż. Marty Wijas, dr. hab. inż. Włodzimierza Zowczaka, prof. PŚk, dr. inż. Łukasza Nowakowskiego, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, pn. „Sposób uzyskania obrazu kształtu kanału parowego powstałego podczas procesu spawania laserowego stali nierdzewnej”.

Nagrody za zgłoszone wynalazki:

  • na rzecz zespołu twórców, tj.: prof. dr. hab. Zdzisława Migaszewskiego, prof. dr hab. Agnieszki Gałuszka, dr hab. Sabiny Dołęgowskiej, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, pn. „Sposób redukcji stężeń siarczanów, metali i arsenu w kwaśnych wodach kopalnianych”.
  • na rzecz zespołu twórców, tj.: Grzegorza Witkowskiego, Szymona Tofila, firma Cleanmatik Sp. z o.o., pn. „Głowica skanująca”.

Druga część posiedzenia Świętokrzyskiej Rady Innowacji została poświęcona zasadom identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, które zostały przygotowane w związku z Kontraktem Programowym dla Województwa Świętokrzyskiego. Tematykę tą przybliżył uczestnikom spotkania dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Jacek Sułek. Potencjał oraz zakres działalności Klastra „Centralny Okręg Przemysłowy im. E. Kwiatkowskiego przedstawił prezes Zarządu Klastra Jacek Kopyra i wiceprezes Zarządu Jan Ludwik Banaszak. Zgromadzeni mieli okazję przyjrzeć się wynikom badania „Analiza wąskich gardeł dla dyfuzji innowacji w województwie świętokrzyskim”, przeprowadzonego przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

W posiedzeniu wzięli udział także m.in. prezes Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Głównego Urzędu Miar Andrzej Kurkiewicz oraz wicedyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Janusz.