Platynowy Indeks 2023

Platynowy Indeks 2023

Nie muszą już martwić się o wyniki na maturze. Dwudziestu dwóch uczniów z regionu zdobyło Platynowe Indeksy na Politechnikę Świętokrzyską i zostaną przyjęci bez obowiązkowej rekrutacji. Do drugiej edycji konkursu zgłosiło się 18 zespołów z 6 szkół średnich (Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach, Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie, II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku Kamiennej, Zespół Szkół Nr 3 Włoszczowa, I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum Sandomierz).

W sumie o przepustkę na wymarzone studia rywalizowało 63 uczniów w 6 kategoriach (informatyka, elektrotechnika i elektromobilność, automatyka, budownictwo i architektura, inżynieria środowiska i odnawialne źródła energii, transport i logistyka). Najwięcej, bo aż pięć, zespołów głosiło się z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Celem konkurs „O platynowy indeks Politechniki Świętokrzyskiej” jest popularyzacja nauki i wiedzy wśród młodzieży, zintensyfikowanie współpracy środowiska akademickiego Uczelni oraz przemysłu ze szkołami średnimi, zachęcenie uczniów do podjęcia studiów w Politechnice Świętokrzyskiej.

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zebrać zespół (od 2 do 5 osób), wybrać kapitana, w przypadku osób niepełnoletnich poprosić o opiekę osobę dorosłą (nauczyciela, opiekuna koła), zapoznać się z zadaniami konkursowymi i wybrać jedno do realizacji. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich z całej Polski.

Każda drużyna musiała przygotować kompletne rozwiązanie problemu wybranego spośród tematów konkursowych i zaprezentować owoce swojej pracy przed komisją konkursową.

Grono laureatów i uczestników konkursu coraz większe – cieszy się rektor Politechniki  Świętokrzyskiej prof. Zbigniew Koruba.

I dodaje, że  nie trzeba nigdzie wyjeżdżać by zdobyć solidne wykształcenie. Uczelnia oferuje młodym ludziom 22 kierunki studiów i ponad 60 specjalności. Od października PŚk będzie także kształcić specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Sponsor Gali – Platynowy Indeks