Szkolenie Online – REFORMA KPC. Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej

Szkolenie Online – REFORMA KPC. Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu reformy KPC organizowane przez Wydawnictwo C.H.Beck

REFORMA KPC. Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej
Miejsce i termin: Szkolenie online, 29 lipca 2020
Prelegenci: Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski

Cel szkolenia
Szkolenie przybliży uczestnikom nowe regulacje w zakresie postępowania w sprawach własności intelektualnej. Podczas szkolenia zostanie omówiony także praktyczny wymiar wprowadzonych zmian.

Na szkoleniu dowiesz się m.in:
jak rozumieć definicję sprawy własności intelektualnej;
jakie sądy są właściwe do rozpoznawania spraw własności intelektualnej;
jak będzie przebiegała procedura zabezpieczenia środka dowodowego;
jak prawidłowo skonstruować wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego;
jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług;
czy i kiedy pozwany będzie mógł dochodzić odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej udzieleniem w/w informacji;
czym charakteryzują się i jaki mają wymiar praktyczny tzw. powództwa szczególne, czyli:
–  powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego
–  powództwo o ustalenie, że podjęte lub zamierzone przez powoda czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Dla kogo jest to szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla prawników oraz dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej lub stykają się z takimi problemami w pracy. Na szkolenie zapraszamy również kadrę menedżerską podmiotów, których produkty lub usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży nowych technologii, IT czy innowacyjnych produktów.

Link do wydarzenia