Uzupełnij swoje kwalifikacje

Uzupełnij swoje kwalifikacje

Kształcenie ustawiczne


Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Świętokrzyskiej prowadzi rekrutację na studia podyplomowe na rok akademicki 2019/2020!
Pomagamy osobom dorosłym zdobyć nowe lub uzupełnić posiadane kwalifikacje w wielu dziedzinach. Zapraszamy do uczestnictwa w studiach podyplomowych o zróżnicowanej tematyce, licznych kursach, w tym z zakresu AutoCAD, oprogramowania biurowego, kosztorysowania komputerowego, grafiki komputerowej i innych.
Zapewniamy wysoko kwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz zaplecze laboratoryjne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego – pok. 2.07 HC (budynek C Politechniki Świętokrzyskiej)
przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7), tel. 41 34-24-333, e-mail: cku@cku.tu.kielce.pl
oraz na stronie internetowej: www.cku.tu.kielce.pl