Wydział Mechaniczny w elicie

Wydział Mechaniczny w elicie

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚk wśród najlepiej ocenionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymał kategorię „A” w ramach kompleksowej oceny działalności naukowej. Uczelnia odwołała się od decyzji resortu , który początkowo nie uwzględnił siedmiu patentów, uzyskanych przez PŚk.

„Komisja przeanalizowała wszystkie punkty naszego odwołania, uznając, nasze zastrzeżenia co do uzyskanej oceny i przyznała nam kategorię naukową A” –prof. Tomasz Stańczyk, dziekan WMIBM.

Po podliczeniu punktacji okazało się ,że wydział znalazł się w rankingu na szóstym miejscu, za między innymi AGH i Politechniką Warszawską. W tyle zostawiliśmy miedzy innymi Politechnikę Wrocławską i Politechnikę Łódzką.

Wymierna korzyść dla wydziału z uzyskania kategorii A to m.in. możliwość przyznania mu przez MNiSW wyższej kwoty dotacji.