Wysoka ocena dla Politechniki Świętokrzyskiej

Wysoka ocena dla Politechniki Świętokrzyskiej

Znamy już wyniki tzw. ewaluacji – oceny jakości działalności naukowej uczelni. Od niej zależy m. in., czy szkoła wyższa będzie miała prawo nadawać stopnie naukowe, ale też kwota subwencji, które otrzyma z budżetu państwa.

Rektor PŚK wyniki ewaluacji przyjął z zadowoleniem, choć uważa, że mogłyby być jeszcze lepsze. Dlatego zapowiada odwołanie.

W dwóch dyscyplinach dostaliśmy notę A, w dwóch B+ i w jednej B – mówi prof. Zbigniew Koruba.

Ministerialna ocena uczelni wyższych odbywa się co 4 lata. Podstawą są osiągnięcia pracowników naukowych oraz doktorantów. Tu kluczowe znaczenie mają publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie: najwyższa to A+, najniższa to C. Ta ostatnia wiąże się z niższym finansowaniem.

A wynik to nie tylko kwestia prestiżu, ale także możliwości nadawania stopni i tytułów naukowych. Im wyższa kategoria, tym także więcej pieniędzy dla uczelni.

W całym kraju niecałe 6 proc. uczelni i instytutów dostało najlepszą oceną, nieco ponad 3 proc. najsłabszą, która oznacza utratę uprawnień. Najlepiej wypadły uczelnie warszawskie.


Ewaluacja za okres 2017-2021

Inżynieria Lądowa i Transport Kategoria A
Inżynieria Mechaniczna

Kategoria A

Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Kategoria B+

Nauki o Zarządzaniu i Jakości Kategoria B+
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Kategoria B