Polska Metrologia

Polska Metrologia

Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej będą realizowali projekty w ramach programu Polska Metrologia ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i Główny Urząd Miar.

Porozumienie dotyczące zwycięskich projektów podpisali prof. Zbigniew Koruba, rektor PŚk i prof. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar.

Projekt, którego przedmiotem badań jest analiza termometryczna wybranych kontaktowych i bezkontaktowych pomiarów temperatur, będzie w całości realizowany przez pracowników wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚk. Kwota dofinansowania tego projektu wynosi 750 tys. zł.

Dodatkowo dwa projekty będą realizowane w konsorcjum z Politechniką Krakowską, Poznańską oraz Warszawską. Dotyczą wykorzystania sztuczne inteligencji w pomiarach topografii powierzchni oraz opracowania nowej metody pomiaru elementów wielkogabarytowych z wykorzystaniem technik polowych i punktowych. Na ten cel ministerstwo przeznaczyło prawie 2 mln zł.

Program „Polska Metrologia”

Celem programu jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią. Program umożliwia realizację projektów służących m.in. zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii, zaawansowanych technik pomiarowych i rozwoju technologii cyfrowych.

Do konkursu zgłoszono 83 wnioski. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 26 projektów o sumie kosztorysów 21 229 839,60 zł.