Rekrutacja na studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe

Trwa rekrutacja (na rok ak. 2021/2022) na studia podyplomowe, współorganizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Politechnice Świętokrzyskiej. Są to zarówno kierunki istniejące od lat, jak i nowe, wprowadzone po analizie aktualnych potrzeb edukacyjnych:

  • Administrator sieci komputerowych,
  • Audyt energetyczny budynków,
  • Grafika multimedialna,
  • Metrologia w inżynierii mechanicznej,
  • Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Przywództwo w biznesie,
  • Technika i rzeczoznawstwo samochodowe,
  • Wycena nieruchomości (w formie kształcenia na odległość).

Nowością jest Program Executive Master of Business Administration (Program MBA), wprowadzany wspólnie z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów. Niezależnie od studiów podyplomowych, wracamy z ofertą szerokiej gamy kursów, zwłaszcza kursów AutoCAD. Zapraszamy do zdalnej rekrutacji na studia podyplomowe i Program MBA oraz na kursy!