Zaczynamy segregować

Zaczynamy segregować

Politechnika Świętokrzyska z dniem 1 marca 2018 r. wprowadza obowiązkową segregację wszystkich odpadów komunalnych powstających na terenie Uczelni (z wyjątkiem domów studenckich) na 4 frakcje.

Odpady segregowane należy wyrzucać wyłącznie do odpowiednio oznakowanych pojemników ustawionych na korytarzach:

1)  szkło (białe i kolorowe) – pojemnik zielony,

2)  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – pojemnik żółty,

3)  papier – pojemnik niebieski.

Do dotychczasowych koszy lub pojemników na śmieci ustawionych w salach, laboratoriach, pokojach administracyjno-biurowych,
toaletach lub na korytarzach można wyrzucać jedynie pozostałe (4) po segregacji odpady komunalne.

Zasady segregacji odpadów opisuje załączona Instrukcja

Warto podkreślić, że powodzenie tego przedsięwzięcia – które przekłada się na wymierne korzyści dla środowiska naturalnego
(mniej składowanych odpadów) i naszej Uczelni (mniejsze opłaty, sprzedaż odpadów papieru) – zależy od właściwego podejścia
i zaangażowania całej Społeczności Akademickiej. Jednak niewłaściwa segregacja może skutkować dla Uczelni sankcjami finansowymi.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji w powyższym zakresie proszę kontaktować się z Krzysztofem Sabatem,
tel. 41 34-24-573 lub 505 573 552, e-mail: sabat@tu.kielce.pl, pok. 32 C – kierownikiem Działu Inwentaryzacji i Gospodarki Odpadami.