Miliony dla Politechniki Świętokrzyskiej

Miliony dla Politechniki Świętokrzyskiej

Dwa duże projekty szansą na rozwój dla Politechniki Świętokrzyskiej. Uczelnia otrzymała ponad 7 mln zł na doskonalenie oferty i jakości kształcenia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki unijnemu wsparciu ma stać się nowoczesną jednostką, kształcącą na potrzeby rynku pracy. Dużo większe fundusze gwarantuje uczelni drugi projekt. Za 67 milionów zł Politechnika wybuduje i wyposaży innowacyjne Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego. Dzięki taki działaniom województwo świętokrzyskie ma szansę stać się modelowym przykładem współpracy nauki i biznesu.

Czytaj nowy numer Studenta!