Pierwszy „dzwonek” za nami

Pierwszy „dzwonek” za nami

Dostali indeksy, złożyli ślubowanie i zobowiązali się do pilnego zdobywania wiedzy. Mali studenci rozpoczęli zgłębianie tajników świata nauki na Dziecięcej Politechnice Świętokrzyskiej. Podczas uroczystego otwarcia dPŚk, wykład inauguracyjny pt.: „Dlaczego samolot lata” wygłosił Prof. Jan Krysiński, były wieloletni rektor Politechniki Łódzkiej.

Zobacz film z pierwszego zjazdu, warsztatów i uroczystej inauguracji Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej, która odbyła się 10 lutego 2018 r.

Więcej informacji na stronie dPŚk


 

przejdź na stronę Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej