Rekrutacja podstawowa

Rejestracja
(dla nowych kandydatów)

Logowanie
(dla kandydatów zarejestrowanych)


Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Ankieta osobowa

 • Kiedy należy złożyć ankietę osobową?

– Ankietę osobową należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

 

Rejestracja elektroniczna

 • Co to jest matura dwujęzyczna?

– Matura dwujęzyczna jest to matura, podczas której przedmioty kierunkowe (np: matematyka, fizyka, chemia, biologia ,itd.) zdawane były w innym języku niż polski.

 • Co to jest nowa matura 2002?

– Jest to nowa matura zdawana w roku 2002 (nowa matura nie była w tym roku jeszcze obowiązkowa).

 • Do kiedy należy wpisać oceny do konkursu świadectw?

– Do chwili zakończenia elektronicznej rekrutacji na studia stacjonarne. Po tym terminie kandydat nie będzie mógł wprowadzić ani modyfikować wprowadzonych ocen.

 • Do kiedy kandydat może modyfikować listę kierunków i priorytetów dotyczących studiów, na których zamierza podjąć naukę?

– Do chwili zakończenia rekrutacji na studia danego typu (patrz terminarz rekrutacji).

 

Opłata rekrutacyjna

 • Czy osoba, która nie dokonała opłaty rekrutacyjnej bierze udział w rekrutacji?

– Osoba taka nie będzie uwzględniana przez komisje na żadnym z wybranych kierunków (nie pojawi się na listach przekazanych komisji).

 • Do kiedy należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

– Aby kandydat wziął udział w rekrutacji jego wpłata powinna znaleźć się na koncie do dnia zakończenia rekrutacji dla danej formy studiów (patrz terminarz rekrutacji).

 • Rekrutacja dobiega końca a moje konto jest wciąż nieaktywne co mam robić?

– Należy zgłosić się do komisji rekrutacyjnej (na dowolnym z wybranych kierunków) z dowodem wpłaty.

 • Ile czasu upływa od wpłaty opłaty rekrutacyjnej do aktywacji konta kandydata?

– Konto zostanie aktywne w terminie do 5 dni roboczych. Zależy to od tego, kiedy wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku Politechniki Świętokrzyskiej.

 • Czy wpłata opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł uprawnia kandydata do wzięcia udziału w rekrutacji na inne kierunki niż Architektura?

– Tak. Różnica polega na tym, że osoby które dokonały wpłaty w wysokości 150 zł biorą udział w rekrutacji na kierunek Architektura, podczas gdy osoby z wpłatą w wysokości 85zł nie biorą udziału w rekrutacji na ten kierunek nawet gdy zadeklarują go jako kierunek o pierwszym priorytecie.

 • Na ilu kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia kandydat może wziąć udział w rekrutacji?

– Trzech. Dokonując jednej wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł lub 150 zł) kandydat może zarejestrować się na trzech kierunkach. Weźmie on udział w rekrutacji na kierunkach o priorytecie drugim i trzecim w wypadku, gdy nie zostanie zakwalifikowany na kierunek o priorytecie pierwszym i po pierwszej fazie rekrutacji pozostaną wolne miejsca na kierunkach o priorytecie drugim lub trzecim.

 • Czy kandydat może zarejestrować się w bazie więcej niż jeden raz?

– Nie.

 

Dokumenty

 • Czy w imieniu kandydata dokumenty może złożyć osoba trzecia?

– Tak – o ile posiada pełnomocnictwo kandydata.

 • Czy ankieta kandydata bez podpisu własnoręcznego podpisu kandydata jest ważna?

– Nie.