54 Międzyuczelniana Konferencja Metrologów

54 Międzyuczelniana Konferencja Metrologów

Międzyuczelniana Konferencja Metrologów organizowana jest przez środowisko naukowe polskich uczelni i ma wieloletnią tradycję. Pierwsza Konferencja, pod nazwą Narada Katedr Miernictwa Elektrycznego i Elektronicznego, odbyła się w 1966 roku w Szczecinie i dotyczyła problematyki nauczania miernictwa. W jej trakcie narodził się pomysł corocznych spotkań metrologów poświęconych przede wszystkim prezentacjom prac młodych naukowców, a także służącym dyskusjom na tematy dydaktyczne. Przez ponad 50 lat w corocznych konferencjach organizowanych przez ośrodki naukowe w całej Polsce wzięły udział tysiące osób zajmujących się metrologią. Pragniemy, aby konferencja była zarówno okazją do spotkania pracowników wszystkich środowisk naukowych zajmujących się metrologią w Polsce, jak i przemysłu oraz instytucji zajmujących się pomiarami. Mamy nadzieję na liczny udział przedstawicieli metrologii prawnej i wojskowej, a także osób z przemysłu i członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich, co pozwoli na wspólne refleksje nad historią metrologii i jej przyszłością.


Tematyka konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • rys historyczny, teraźniejszość i perspektywy rozwoju metrologii,
  • zadania metrologii w innowacyjnej gospodarce,
  • wzorce, normy, certyfikaty, akredytacje,
  • pomiary wielkości fizycznych i chemicznych,
  • pomiary w biologii i medycynie,
  • systemy pomiarowe i diagnostyczne,
  • przetwarzanie sygnałów pomiarowych,
  • analiza wyników pomiaru i ocena niepewności,
  • modelowanie systemów pomiarowych,
  • dydaktyka metrologii.

Strona konferencji