V Krajowa Konferencja Naukowa Szybkie Prototypowanie Druk 3D & 4D w zastosowaniach inżynierskich

V Krajowa Konferencja Naukowa Szybkie Prototypowanie Druk 3D & 4D w zastosowaniach inżynierskich

Serdecznie zapraszamy na kolejną – V edycję Konferencji Naukowej Szybkie Prototypowanie – Druk 3D & 4D w zastosowaniach inżynierskich, która jest poświęcona tematyce związanej z inteligentnym wykorzystaniem technologii przyrostowych w procesach wytwarzania oraz integracji systemów produkcyjnych w ramach rewolucji przemysłowej 4.0.

Zakres tematyczny konferencji dotyczy szeroko rozumianych badań z zakresu technologii druku 3D/4D, w szczególności badań własności mechanicznych, metrologicznych, tribologicznych, symulacyjnych oraz ekonomicznych wliczając tematykę dotyczącą trwającej rewolucji przemysłowej 4.0 i zagadnień z zakresu Smart INDUSTRY and Smart MANUFACTURING, a także LEAN Design Manufacturing i pojęć z zakresy oprogramowania CAD/CAM/CAE. Ponadto konferencja ta dzięki udziałowi zarówno przedstawicieli świata nauki jak i przemysłu będzie doskonałą platformą transferu wiedzy.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 zdecydowaliśmy się na zorganizowanie konferencji w trybie hybrydowym. W celu zapewnienia możliwości wzięcia udziału wszystkim zainteresowanym osobom będzie możliwość uczestniczenia w konferencji bezpośrednio w Kielcach jak i dla chętnych osób będzie możliwość prezentacji w formie elektronicznej – online. W przypadku zwiększonych restrykcji sanitarnych konferencja odbędzie się tylko w trybie zdalnym wraz z wygłoszeniem wszystkich referatów w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji konferencji będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej konferencji i przedstawiane w komunikatach wysyłanych do uczestników drogą elektroniczną.

W ramach organizowanych seminariów i prezentacji planowane jest również przeprowadzenie podsumowania w formie panelu dyskusyjnego na temat aktualnego stanu wdrażania narzędzi druku 3D/4D oraz perspektyw rozwoju technologii przyrostowych w ramach trwającej transformacji przemysłowej 4.0.