BRIK – Wspólne przedsięwzięcie NCBiR i PKP

BRIK – Wspólne przedsięwzięcie NCBiR i PKP

Wspólne Przedsięwzięcie pn. „BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” to program wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2026. Ponadto realizacja programu ma przyczynić się do:
 • wzrostu aktywności B+R  w obszarze infrastruktury kolejowej;
 • wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w przedmiotowym obszarze;
 • poprawy efektywności eksploatacji i zarządzania infrastrukturą kolejową;
 • zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko.
 Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK zostały zdefiniowane przez PKP PLK S.A., są to:
 1. Digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego
 2. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko
 3. Zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych
 4. Zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich
 5. Usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej
 Wkład w budżet programu ze strony NCBR oraz PKP PLK S.A. wynosi po 25 mln zł, w związku z czym całkowity budżet Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK to 50 mln zł.
 
Program jest dedykowany konsorcjom w skład których wchodzą:
 • co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo;
lub
 • co najmniej dwie jednostki naukowe. 
 Więcej na temat programu: link.