Dostępność plus

Dostępność plus

Konkurs 3/1.1.1/2019 Szybka ścieżka dla projektów realizujących Program Dostępność Plus

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Dla kogo?
 przedsiębiorstw,
 konsorcjów przedsiębiorstw,
 konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym min 1
przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co? B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być
uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).
Termin naboru wniosków
1 kwietnia – 1 lipca 2019 r. (do godziny 16:00). Konkurs podzielony na rundy:
1) od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.;
2) od 1 maja do 31 maja 2019 r.;
3) od 1 czerwca do 1 lipca 2019 r. (do godziny 16:00).
Budżet konkursu 50 000 000 PLN

Dofinansowanie
1) na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:
 dla mikro- i małego przedsiębiorstwa:
 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 dla średniego przedsiębiorstwa:
 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
 dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP:
 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
 dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych.
2) na realizację prac przedwdrożeniowych:
 de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
1) 1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
2) 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 50 mln euro.

Inne ważne informacje o konkursie
 Rezultat projektu musi mieć na celu realizację zasady dostępności.
 Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych.
 Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
1) dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
2) dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym (link do systemu – aktywny od 1 kwietnia 2019 r.).
Termin oceny projektów do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków
Dokumentacja, w tym RK Link
Kontakt w PŚk:
Dział projektów B+R Politechniki Świętokrzyskiej, 41/ 34 24 192

Organizator konkursu
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa