Aktualności

lut
09

Futsalowe zmagania

W dniach 04.02–07.02 w Kiel­cach na hali sportowej Poli­tech­niki Świę­to­krzy­skiej i Hali Legio­nów odbyły się eli­mi­na­cje do Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Fut­salu. W mistrzo­stwach wystar­to­wało 11 aka­de­mic­kich dru­żyn, które repre­zen­to­wały Ucze­lnie z woje­wództw Mało­pol­skiego, Lubel­skiego, Pod­kar­pac­kiego i Świę­to­krzy­skiego. Awans do fina­łów Mistrzostw Fut­salu w Pozna­niu zapew­niły sobie dru­żyny które zajęły miej­sca 1–4. Zespół Poli­tech­niki Świę­to­krzy­skiej zajął […]

Utworzył Miłosz | Aktualności . Sport
Czytaj więcej
lut
09

Od pomy­słu do prze­my­słu

Ogólnopolski Konkurs Student-WynalazcaAktualności O konkursie Edycje KSW Zgłoszenia do UPRP Opis projektu wynalazczego Własność przemysłowa Regulamin korzystania z dóbr intelektualnych > Baza Wynalazków Politechniki Świętokrzyskiej > Baza Danych Studenckich Wynalazków > Wyszukiwarka wynalazków Espacenet NAJLEPSI STUDENCI-WYNALAZCY NAGRODZENI Chcą tłu­ma­czyć to, co nie­zro­zu­miałe. Odkry­wać to, co nie­znane. Poszu­ku­jąc odpo­wie­dzi na trudne pyta­nia, two­rzą wynalazki, które uła­twiają [...]
Utworzył Miłosz | Aktualności . Edycje KSW
Czytaj więcej
lut
05

Elektroniczny dyplom

Politechnika Świętokrzyska podpisała umowę ze spółką Billon Digital Services z grupy kapitałowej Billon na świadczenie usługi cyfrowych dyplomów. Absolwenci uczelni otrzymają odporne na fałszerstwa, cyfrowe kopie dokumentów poświadczających ukończenie studiów, przechowywane w systemie blockchain. To pierwszy przypadek wykorzystania blockchaina do zarządzania dokumentami na wyższej uczelni w Polsce. Na mocy umowy Billon udostępni Politechnice Świętokrzyskiej rozwiązanie […]

Utworzył Miłosz | Aktualności
Czytaj więcej
lut
03

Młodzi architekci nagrodzeni

Prace studentów Politechniki Świętokrzyskiej nagrodzone w konkursie na koncepcje przebudowy Regionalnego Centrum Rehabilitacji w Kielcach. Najlepsze okazały się projekty Patrycji Baruchy i Aleksandra Hajdenrajcha. Jury doceniło ciekawe wkomponowanie budynku w krajobraz i rozwiązania małej architektury. Na drugim miejscu uplasowały Eliza Chrabąszcz i Dominika Deroń. Młodzi architekci podjęli zadanie konkursowe w ramach przedmiotu konserwacja i ochrona […]

Utworzył Miłosz | Aktualności
Czytaj więcej
sty
28

Wiśnia bez pestki

Innowacyjne technologie w służbie polskiego rolnictwa. Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej pracują nad technologią drylowania wiśni. Urządzenie ma usprawnić produkcję i zminimalizować uszkodzenia owoców. To zupełna nowość na światowych rynkach. Na razie naukowcy nie chcą zdradzać szczegółów projektu. Wiadomo, że dzięki maszynie pestki zostaną usunięte z owocu przy minimalnym naruszeniu jego struktury. To pozwoli na wykorzystanie […]

Utworzył Miłosz | Aktualności
Czytaj więcej
sty
27

Liderzy nauki

Projekty naukowców z Politechniki Świętokrzyskiej z dofinansowaniem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W gronie zwycięzców znaleźli się dr Piotr Kurp, Damian Bańkowski i dr Paweł Zmarzły. Każdy z nich może liczyć na ponad milionowe wsparcie i gwarancje wdrożenia rozwiązania do przemysłu. Z 250 nadesłanych rozwiązań nagrodzono 60. Najczęściej wykonywane z drewna i metali. Bardzo […]

Utworzył Miłosz | Aktualności . WMIBM
Czytaj więcej
sty
25

Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi dr. inż. Ryszarda Florka-Paszkowskiego twórcy kierunku geodezja i kartografia na Politechnice Świętokrzyskiej, cenionego nauczyciela akademickiego, życzliwego współpracownika i wieloletniego kierownika Katedry i Zakładu Geomatyki. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w czwartek 28.01.2021 r. o godzinie 10.00 w Kościele pw. Stygmatów Św. Franciszka z […]

Utworzył Miłosz | Aktualności . WIŚGIE
Czytaj więcej
sty
04

Magnes dla inwestorów

To ma być gospodarcza dźwignia regionu. Rusza budowa laboratoriów Głównego Urzędu Miar. W Warszawie przedstawiciele GUM i Politechniki Świętokrzyskiej podpisali umowę z wykonawcą prac – firmą Anna-Bud. Kampus będzie wielką szansą dla świętokrzyskich uczelni – bo w laboratoriach zatrudnienie znajdzie wykwalifikowana kadra – mówi prof. Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej. To ogromne korzyści, jeśli chodzi […]

Utworzył Miłosz | Aktualności
Czytaj więcej
gru
18

Wspólnie z IBM Polska

Politechnika Świętokrzyska rozpoczyna współpracę z gigantem informatycznym. Podczas spotkania w kieleckiej uczelni, Profesor Zbigniew Koruba, rektor PŚk oraz przedstawiciele zarządu IBM Polska podpisali porozumienie o współpracy. Umowa zakłada wsparcie dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych Politechniki poprzez organizowanie wspólnych wykładów otwartych, seminariów oraz praktyk i staży. To będzie partnerska współpraca z Politechniką Świętokrzyską. Przygotowaliśmy wiele […]

Utworzył Miłosz | Aktualności . WEAII
Czytaj więcej
gru
15

Końcowe odliczanie

Prezydent Kielc, Bogdan Wenta przekazał w imieniu Gminy Kielce, Głównemu Urzędowi Miar oraz Politechnice Świętokrzyskiej własność nieruchomości pod budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Wartość działek ustalona została na blisko 37 mln zł. W Urzędzie Miasta Kielce łącznie podpisane zostały trzy akty notarialne: dwie umowy darowizny udziałów w nieruchomościach na rzecz Skarbu Państwa – […]

Utworzył Kamil | Aktualności
Czytaj więcej